رکورد قبلیرکورد بعدی

" داستان دوستان "


نام مرکز : سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره رکورد : 18446844
زبان مدرک : فارسی
سرشناسه : م‍ح‍م‍دی‌ اش‍ت‍ه‍اردی‌، م‍ح‍م‍د، ۱۳۲۳-
عنوان و نام پديدآور : داستان دوستان/ نویسنده محمد محمدی‌اشتهاردی
محل نشر : قم
نام ناشر، بخش کننده وغیره : : حوزه علمیه‌قم، دفتر تبلیغات اسلامی، مرکز انتشارات
تاریخ نشر و بخش و غیره : ، ‭۱۳۷۴ -۱۳‬.
فروست : (مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه‌قم؛ ‌‭۱۹۴ ،۱۶۳ ‬‬)
صفحه شمار : ‮ج ۵‬
يادداشت : زبان: فارسی
: فهرستنویسی بر اساس جلد سوم:‭۱۳۷۱ ‬
کتابنامه، واژه نامه و نمايه : کتابنامه
موضوع : داستانهای اخلاقی
رده بندی کنگره : ‭BP۲۴۹/۵‬‭ /م۳د۲‬
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
مرکز آموزش کرمانشاه
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز کرمانشاه - آموزش۲۹۷۶۱موجود‭‬
مرکز کرمانشاه - آموزش۲۹۷۷۲موجود‭‬
مرکز کرمانشاه - آموزش۲۹۷۸۳موجود‭‬
مرکز کرمانشاه - آموزش۲۹۷۹۴موجود‭‬
مرکز کرمانشاه - آموزش۴۰۸۱۵موجود‭‬
مرکز آموزش شهید غواصیه کردستان
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز کردستان۱۶۰۶۱موجود‭‬
مرکز کردستان۱۶۰۷۵موجود‭‬
مرکز کردستان۱۶۰۸۴موجود‭‬
مرکز کردستان۱۶۰۹۳موجود‭‬
مرکز کردستان۱۶۱۰۲موجود‭‬
مرکز آموزش بعثت فارس. پردیس علی آباد کمین
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز فارس - آموزش - علی آباد کمین۵۱۱۴۵موجود‭‬
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی گیلان
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز گیلان - آموزش۱۴۹۰۳موجود‭‬
مرکز گیلان - آموزش۱۴۹۲۲موجود‭‬
مرکز گیلان - آموزش۱۴۹۱۱موجود‭‬
مرکز آموزش کرمان.پردیس باغین
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز کرمان - آموزش - باغین۱۰۷۳۱موجود‭‬
مرکز کرمان - آموزش - باغین۱۰۷۴۲موجود‭‬
مرکز کرمان - آموزش - باغین۱۰۷۵۳موجود‭‬
مرکز کرمان - آموزش - باغین۱۰۷۶۴موجود‭‬
مرکز کرمان - آموزش - باغین۱۰۷۷۵موجود‭‬
مرکز آموزش خراسان جنوبی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز خراسان جنوبی - آموزش۴۵۹۸موجود‭‬
مرکز خراسان جنوبی - آموزش۴۵۹۹موجود‭‬
مرکز خراسان جنوبی - آموزش۴۶۰۰موجود‭‬
مرکز خراسان جنوبی - آموزش۴۶۰۱موجود‭‬
مرکز خراسان جنوبی - آموزش۴۶۰۲موجود‭‬
مرکز خراسان جنوبی - آموزش۴۶۰۳موجود‭‬
مرکز خراسان جنوبی - آموزش۴۶۰۴موجود‭‬
مركز تحقیقات و آموزش کشاورزی چهارمحال و بختیاری
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز چهارمحال و بختیاری - آموزش۳۰۸۴۴موجود‭‬
مرکز چهارمحال و بختیاری - آموزش۳۱۰۲۱موجود‭‬
مرکز چهارمحال و بختیاری - آموزش۳۱۰۳۲موجود‭‬
مرکز چهارمحال و بختیاری - آموزش۳۱۰۴۳موجود‭‬
مرکز آموزش سمنان.پردیس رسول اکرم دامغان
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز سمنان - آموزش - رسول اکرم (ص) دامغان۱۸۹۴موجود‭‬
مرکز سمنان - آموزش - رسول اکرم (ص) دامغان۱۸۹۵موجود‭‬
مرکز سمنان - آموزش - رسول اکرم (ص) دامغان۱۸۹۶موجود‭‬
مرکز سمنان - آموزش - رسول اکرم (ص) دامغان۱۸۹۷موجود‭‬
مرکز سمنان - آموزش - رسول اکرم (ص) دامغان۱۸۹۸۴موجود‭‬
مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی بوشهر
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز بوشهر - تحقیقات۳۴۰۰‭BP ۲۴۹ /۵ /م۳د۲‬موجود‭‬
مرکز آموزش کرمان
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز کرمان - آموزش۷۸۵۴۱موجود‭‬
مرکز کرمان - آموزش۷۸۵۵موجود‭‬
مرکز کرمان - آموزش۷۸۵۶موجود‭‬
مرکز کرمان - آموزش۷۸۵۷موجود‭‬
مرکز کرمان - آموزش۷۸۵۸موجود‭‬
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی زنجان
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز زنجان۲۲۳‭BP ۲۴۹ /۵‬ ‭ /م۳ د۲‬۱موجود‭‬
مرکز زنجان۶۸۶۷۲موجود‭‬
مرکز زنجان۶۸۶۸۳موجود‭‬
مرکز زنجان۶۸۶۹۴موجود‭‬
مرکز زنجان۶۸۷۰۵موجود‭‬
مرکز آموزش کرمانشاه.پردیس سرپل ذهاب
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز کرمانشاه - آموزش - پل ذهاب۶۶۵موجود‭‬
مرکز کرمانشاه - آموزش - پل ذهاب۶۷۲موجود‭‬
مرکز کرمانشاه - آموزش - پل ذهاب۶۸۴موجود‭‬
مرکز کرمانشاه - آموزش - پل ذهاب۸۴۳موجود‭‬
مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز همدان۷۹۹۸۲موجود‭‬
نظرسنجی