رکورد قبلیرکورد بعدی

" تکنولوژی فرآورده‌های دریائی: اصول نگهداری و عمل‌آوری "


نام مرکز : سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره رکورد : 18446848
زبان مدرک : فارسی
سرشناسه : رضوی شیرازی، حسن
عنوان و نام پديدآور : تکنولوژی فرآورده‌های دریائی: اصول نگهداری و عمل‌آوری/ حسن رضوی‌شیرازی
محل نشر : [تهران]
نام ناشر، بخش کننده وغیره : : ح. رضوی شیرازی‌؛ شرکت شیلانه
تاریخ نشر و بخش و غیره : ، ‭۱۳۷۳‬.
صفحه شمار : ‮‭۴۰۰‬ص.‬: مصور، جدول، نمودار
يادداشت : زبان: فارسی
يادداشت : پشت جلد به‌انگلیسی:‭H. Razavi - Shirazi. Seafood technology: Prinicples handling & Processing‬.
کتابنامه، واژه نامه و نمايه : واژه‌نامه
: کتابنامه:‭۳۸۱-۳۸۰ ‬
موضوع : فراورده‌های دریایی -- نگهداری
موضوع : فراورده‌های دریایی
رده بندی کنگره : ‭HD۹۴۶۶‬‭ /ر۶،ت۸‬
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
مركز آموزش شهید فارسی اصفهان
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز اصفهان - آموزش۲۲۰۵۱موجود‭‬
مرکز اصفهان - آموزش۲۲۰۶۱موجود‭‬
مرکز اصفهان - آموزش۳۴۳۷۱موجود‭‬
مرکز اصفهان - آموزش۳۴۳۸۱موجود‭‬
مرکز اصفهان - آموزش۵۷۱۲۲موجود‭‬
مرکز اصفهان - آموزش۵۹۴۸۲موجود‭‬
مرکز اصفهان - آموزش۷۱۵۹۱موجود‭‬
پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور- اهواز
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
تحقیقات شیلات - آبزي پروري اهواز۳۲۸۱موجود‭‬
تحقیقات شیلات - آبزي پروري اهواز۸۴۶۲موجود‭‬
مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز اصفهان - تحقیقات۳۸۱۱‭HD ۹۴۶۶ /ر۶،ت۸‬موجود‭‬
مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کردستان-سنندج
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز تحقيقات کشاورزي و منابع طبيعي کردستان (سنندج)1048062‭HD ۹۴۶۶ /ر۶،ت۸‬موجود‭‬
مرکز تحقیقات کشاورزی هرمزگان- بندرعباس
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز هرمزگان - تحقیقات ۲۰۹۲‭HD ۹۴۶۶ /ر۶،ت۸‬موجود‭‬
مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمانشاه
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز کرمانشاه - تحقیقات۹۲۶‭HD۹۴۶۶‬ ‭/ر۶ت۸‬ ۱۳۷۳موجود‭‬
مرکز کرمانشاه - تحقیقات۹۲۷‭HD۹۴۶۶‬ ‭/ر۶ت۸‬ ۱۳۷۳موجود‭‬
مرکز کرمانشاه - تحقیقات۹۲۸‭HD۹۴۶۶‬ ‭/ر۶ت۸‬ ۱۳۷۳موجود‭‬
مرکز کرمانشاه - تحقیقات۹۲۹‭HD۹۴۶۶‬ ‭/ر۶ت۸‬ ۱۳۷۳موجود‭‬
مرکز کرمانشاه - تحقیقات۹۳۰‭HD۹۴۶۶‬ ‭/ر۶ت۸‬ ۱۳۷۳موجود‭‬
مرکز آموزش شهید هاشمی نژاد خراسان رضوی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز خراسان رضوی - آموزش۱۰۸۲۱۱موجود‭‬
مرکز خراسان رضوی - آموزش۱۰۸۲۲۱موجود‭‬
مرکز خراسان رضوی - آموزش۱۵۴۰۱۲موجود‭‬
مرکز خراسان رضوی - آموزش۵۵۲۱۴۴۱۱موجود‭‬
مرکز خراسان رضوی - آموزش۵۵۲۱۴۶۷۲موجود‭‬
مرکز خراسان رضوی - آموزش۵۵۲۱۴۶۸۱موجود‭‬
مرکز خراسان رضوی - آموزش۵۵۲۱۴۶۹۱موجود‭‬
مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی تهران- خجیر
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز تحقيقات کشاورزي و منابع طبيعي تهران (خجير) 1048061‭HD ۹۴۶۶ /ر۶،ت۸‬موجود‭‬
مركز تحقیقات و آموزش کشاورزی چهارمحال و بختیاری
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز چهارمحال و بختیاری - تحقیقات۸۵۷۱موجود‭‬
مرکز آموزش میرزاکوچک خان گیلان.شیلات
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز گیلان - آموزش - شیلات۱۹۱۲۱موجود‭‬
مرکز گیلان - آموزش - شیلات۲۶۳۹۱موجود‭‬
مرکز گیلان - آموزش - شیلات۲۸۰۶۱موجود‭‬
مرکز گیلان - آموزش - شیلات۲۹۲۹۱موجود‭‬
مرکز گیلان - آموزش - شیلات۳۴۷۰۱موجود‭‬
مرکز گیلان - آموزش - شیلات۳۴۷۱۱موجود‭‬
مرکز گیلان - آموزش - شیلات۳۵۴۹۱موجود‭‬
مرکز گیلان - آموزش - شیلات۳۵۵۰۱موجود‭‬
مرکز گیلان - آموزش - شیلات۴۱۱۶۱موجود‭‬
مرکز گیلان - آموزش - شیلات۴۳۰۶۱موجود‭‬
مرکز گیلان - آموزش - شیلات۴۳۶۷۱موجود‭‬
مرکز گیلان - آموزش - شیلات۴۸۷۱۱موجود‭‬
موسسه تحقیقات علوم شیلات کشور- تهران
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
موسسه تحقيقات علوم شيلاتي کشور ۵۴۰‭HD۹۴۶۶‬ ‭/ر۶ت۸‬موجود‭‬
مرکز آموزش الغدیر- لرستان
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز لرستان1048066‭HD ۹۴۶۶ /ر۶،ت۸‬موجود‭‬
مرکز لرستان۵۶۵۹موجود‭‬
مرکز لرستان۵۶۶۰موجود‭‬
مدیریت شیلات استان فارس
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مديريت شيلات استان فارس 1048078‭HD ۹۴۶۶ /ر۶،ت۸‬موجود‭‬
مرکز تحقیقات، آموزش کشاورزی و منابع طبیعی یزد
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز یزد۱۱۵۱۱موجود‭‬
مرکز یزد۱۱۵۲۱موجود‭‬
مرکز یزد۱۳۲۳۱موجود‭‬
مرکز یزد۱۴۸۰۱موجود‭‬
مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز آذربایجان شرقی - تحقیقات1048059‭HD ۹۴۶۶ /ر۶،ت۸‬موجود‭‬
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی زنجان
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز زنجان۲۰۶۲۸‭HD۹۴۶۶‬ ‭ /ر۶،ت۸‬موجود‭‬
مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز همدان۳۳۸موجود‭‬
مركز آموزش شهید باکری آذربایجان غربی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز آذربایجان غربی - آموزش۱۶۲۵۱موجود‭‬
مرکز آذربایجان غربی - آموزش۳۰۲۲۱موجود‭‬
مرکز آذربایجان غربی - آموزش۳۰۲۳۱موجود‭‬
مرکز آذربایجان غربی - آموزش۴۴۶۶۱موجود‭‬
مرکز آذربایجان غربی - آموزش۷۶۶۱موجود‭‬
مرکز آذربایجان غربی - آموزش۷۶۶۲موجود‭‬
موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی- خراسان
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
موسسه رازي مشهد۲۹۳‭HD ۹۴۶۶ /ر۶،ت۸‬موجود‭‬
مرکز آموزش عالی امام خمینی(ره)
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز آموزش امام خمینی کرج۱۹۲۵۲۱موجود‭‬
مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد- دزفول
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز صفی آباد - دزفول۲۷۰۴موجود‭‬
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی گیلان
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز گیلان - آموزش۷۳۰۹۱موجود‭‬
مرکز اسناد علمی معاونت ترویج و آموزش سازمان تات
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
کتابخانه و مرکز اسناد علمي معاونت ترويج و آموزش سازمان تات 1048077‭HD ۹۴۶۶ /ر۶،ت۸‬موجود‭‬
مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمان
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز کرمان - تحقیقات۳۳۵‭HD ۹۴۶۶ /ر۶،ت۸‬موجود‭‬
مرکز کرمان - تحقیقات۴۱۹۰موجود‭‬
مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران-ساری
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز مازندران - تحقیقات۱۸۴۹‭HD ۹۴۶۶ /ر۶،ت۸‬موجود‭‬
پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی-انزلی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
تحقیقات شیلات - آبزي‌پروري انزلي۶۲۶‭HD۹۴۶۶‬ ‭ /ر۶ت۸‬موجود‭‬
موسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان دریای خزر- رشت
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
انستیتو تحقیقات بین المللی تاسماهیان دریای خزر۱۲۶‭HD ۹۴۶۶‬ ‭ /ر۶،ت۸‬ ۱۳۷۳موجود‭‬
انستیتو تحقیقات بین المللی تاسماهیان دریای خزر۹۷۸‭HD ۹۴۶۶ /ر۶،ت۸‬ ۱۳۷۳موجود‭‬
مرکز آموزش سمنان.پردیس رسول اکرم دامغان
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز سمنان - آموزش - رسول اکرم (ص) دامغان۲۷۱۳موجود‭‬
مرکز سمنان - آموزش - رسول اکرم (ص) دامغان۱۱۷۷۰۲موجود‭‬
مرکز آموزش الغدیرلرستان. پردیس بروجرد
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز لرستان - آموزش - بروجرد۱۱۴۹۲موجود‭‬
کتابخانه مرکزی کشاورزی تهران
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
کتابخانه مرکزي کشاورزي (تهران) 1048075‭HD ۹۴۶۶ /ر۶،ت۸‬موجود‭‬
موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
موسسه آموزش عالي علمي كاربردي جهاد كشاورزي۱۶۰۹۱موجود‭‬
مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی بوشهر
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز بوشهر - تحقیقات۱۳۶۰موجود‭‬
مرکز بوشهر - تحقیقات۳۸۱۵‭HD ۹۴۶۶ /ر۶،ت۸‬موجود‭‬
پژوهشکده میگوی کشور-بوشهر
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
تحقیقات شیلات - ميگو بوشهر۴۵۹موجود‭‬
مرکز تحقیقات آرتمیای کشور- ارومیه
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
تحقيقات شیلات - آرتمياي اروميه۳۷۱‭HD۹۴۶۶‬ ‭ /ر۶،ت۸‬موجود‭‬
تحقيقات شیلات - آرتمياي اروميه۳۷۲‭HD۹۴۶۶‬ ‭ /ر۶،ت۸‬موجود‭‬
تحقيقات شیلات - آرتمياي اروميه۳۷۳‭HD۹۴۶۶‬ ‭ /ر۶،ت۸‬موجود‭‬
مرکز آموزش شهید زمانپور تهران
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز تهران - آموزش۱۱۰۲۱موجود‭‬
مرکز آموزش علوم و صنایع شیلات خلیج فارس بوشهر
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
تحقیقات شیلات - خلیج فارس بوشهر۸۲۹۱موجود‭‬
تحقیقات شیلات - خلیج فارس بوشهر۹۰۲۱موجود‭‬
تحقیقات شیلات - خلیج فارس بوشهر۱۰۱۵۱موجود‭‬
تحقیقات شیلات - خلیج فارس بوشهر۱۰۱۹۱موجود‭‬
تحقیقات شیلات - خلیج فارس بوشهر۱۰۲۶۱موجود‭‬
تحقیقات شیلات - خلیج فارس بوشهر۱۱۹۷۱موجود‭‬
تحقیقات شیلات - خلیج فارس بوشهر۱۳۸۲۱موجود‭‬
تحقیقات شیلات - خلیج فارس بوشهر۲۲۴۱۱موجود‭‬
تحقیقات شیلات - خلیج فارس بوشهر۲۲۴۲۱موجود‭‬
تحقیقات شیلات - خلیج فارس بوشهر۳۲۸۷۱موجود‭‬
تحقیقات شیلات - خلیج فارس بوشهر۳۲۸۸۱موجود‭‬
تحقیقات شیلات - خلیج فارس بوشهر۵۱۰۹۲موجود‭‬
موسسه تحقیقات علوم دامی کشور- کرج
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
موسسه تحقيقات علوم دامي کشور۵۷۱۵‭HD ۹۴۶۶ /ر۶،ت۸‬موجود‭‬
نظرسنجی