رکورد قبلیرکورد بعدی

" اصلاحات در سیاست توسعه نقد و تحلیل "


نام مرکز : سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره رکورد : 18446850
زبان مدرک : فارسی
سرشناسه : خ‍ادم‌ آدم‌، ن‍اص‍ر
عنوان و نام پديدآور : اصلاحات در سیاست توسعه نقد و تحلیل/ ناصر خادم‌آدم
محل نشر : [تهران]
نام ناشر، بخش کننده وغیره : : اطلاعات
تاریخ نشر و بخش و غیره : ، ‭۱۳۷۰‬.
صفحه شمار : ‮‭۵۱۲‬ص.‬: مصور، جدول، نمودار
يادداشت : زبان: فارسی
يادداشت : عنوان به‌انگلیسی:"‭Reform in development policy"Critigue and analysis‬.
کتابنامه، واژه نامه و نمايه : کتابنامه: ص. ‭۵۱۲-[۵۱۱]‬؛ همچنین به‌صورت زیرنویس
موضوع : رشد اقتصادی
رده بندی کنگره : ‭HD۷۵‬‭ /خ۲،‮الف‬۶‬
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
مرکز تحقیقات کشاورزی خراسان جنوبی-بیرجند
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز خراسان جنوبی - تحقیقات1048089‭HD ۷۵ /خ۲،‮الف‬۶‬موجود‭‬
مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلستان- گرگان
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز گلستان۱۲۰۵۷۲‭HD۷۵‬ ‭ /خ۲،‮الف‬۶‬موجود‭‬
مرکز آموزش عالی امام خمینی(ره)
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز آموزش امام خمینی کرج۲۲۰۴۵۱موجود‭‬
مرکز اسناد علمی معاونت ترویج و آموزش سازمان تات
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
کتابخانه و مرکز اسناد علمي معاونت ترويج و آموزش سازمان تات ۳۰۹۳‭HD۷۵‬ ‭ /خ۲،‮الف‬۶‬موجود‭‬
مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمان
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز کرمان - تحقیقات۲۹۷‭HD ۷۵ /خ۲،‮الف‬۶‬موجود‭‬
مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمانشاه
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز کرمانشاه - تحقیقات۶۹۲‭HD۷۵‬ ‭/خ۲‮الف‬۶‬ ۱۳۷۰ موجود‭‬
مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران-ساری
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز مازندران - تحقیقات۶۴۹۹‭HD ۷۵ /خ۲،‮الف‬۶‬موجود‭‬
مركز تحقیقات و آموزش کشاورزی چهارمحال و بختیاری
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز چهارمحال و بختیاری - تحقیقات1048091‭HD ۷۵ /خ۲،‮الف‬۶‬موجود‭‬
مرکز چهارمحال و بختیاری - تحقیقات۷۱۳موجود‭‬
مركز آموزش بعثت فارس
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز فارس - آموزش۱۸۲۳۶موجود‭‬
مرکز آموزش الغدیر- لرستان
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز لرستان1048083‭HD ۷۵ /خ۲،‮الف‬۶‬موجود‭‬
مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان- مشهد
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز خراسان رضوی - تحقیقات1048082‭HD ۷۵ /خ۲،‮الف‬۶‬موجود‭‬
مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز آذربایجان غربی - تحقیقات۳۰۶۴‭HD۷۵‬ ‭ /خ۲،‮الف‬۶‬موجود‭‬
مرکز آذربایجان غربی - تحقیقات۳۰۶۵‭HD۷۵‬ ‭ /خ۲،‮الف‬۶‬موجود‭‬
کتابخانه مرکزی کشاورزی تهران
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
کتابخانه مرکزي کشاورزي (تهران) 1048084‭HD ۷۵ /خ۲،‮الف‬۶‬موجود‭‬
مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز همدان۸۲۶۸موجود‭‬
مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشاورزی تهران
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز فناوری اطلاعات و اطلاع رسانی کشاورزی1048081‭HD ۷۵ /خ۲،‮الف‬۶‬موجود‭‬
نظرسنجی