رکورد قبلیرکورد بعدی

" کانی‌ها و سنگهای صنعتی "


نام مرکز : سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره رکورد : 18446863
زبان مدرک : فارسی
سرشناسه : کریم‌پور، محمد حسن
عنوان و نام پديدآور : کانی‌ها و سنگهای صنعتی/ تالیف محمدحسن کریم‌پور
محل نشر : مشهد
نام ناشر، بخش کننده وغیره : : جاوید
تاریخ نشر و بخش و غیره : ، ‭،[؟۱۳۷۰،۱۳۶۸،]‬.
صفحه شمار : ‮‭۲۶۶‬ص.‬: مصور، جدول، نمودار
يادداشت : زبان: فارسی
يادداشت : پشت جلد به‌انگلیسی:‭M. H. Karimpour: Industrial minerals and rocks‬.
کتابنامه، واژه نامه و نمايه : واژه‌نامه
: کتابنامه: ص.: ‭۲۶۶-[۲۶۳]‬
موضوع : سنگ معدن صنعتی
رده بندی کنگره : ‭TN۷۹۹/۵‬‭ /ک۴،ک۲‬
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
موسسه تحقیقات برنج کشور- رشت
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
موسسه تحقيقات برنج کشور ۲۹۹۱‭TN۷۹۹/۵‬ ‭ /ک۴ک۲‬ ۱۳۶۸موجود‭‬
مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان- مشهد
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز خراسان رضوی - تحقیقات1048123‭TN ۷۹۹ /۵ /ک۴،ک۲‬موجود‭‬
مرکز آموزش عالی امام خمینی(ره)
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز آموزش امام خمینی کرج۴۸۵۹۱موجود‭‬
مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی سیستان-زابل
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز سیستان - تحقیقات - زابل1048125‭TN ۷۹۹ /۵ /ک۴،ک۲‬موجود‭‬
مرکز آموزش شهید غواصیه کردستان
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز کردستان۲۴۷۹۱موجود‭‬
مرکز کردستان۳۰۷۷۱موجود‭‬
سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور-تهران
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري کشور (تهران) 1048131‭TN ۷۹۹ /۵ /ک۴،ک۲‬موجود‭‬
مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی ایلام
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز ایلام1048121‭TN ۷۹۹ /۵ /ک۴،ک۲‬موجود‭‬
مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمان
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز کرمان - تحقیقات۲۷۰۹‭TN ۷۹۹ /۵ /ک۴،ک۲‬موجود‭‬
مرکز آموزش شهید خیابانیان سیستان و بلوچستان
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز زاهدان - آموزش - شهید خیابانیان۲۶۸۱موجود‭‬
مرکز زاهدان - آموزش - شهید خیابانیان۳۲۶۰موجود‭‬
مرکز زاهدان - آموزش - شهید خیابانیان۴۱۸۸موجود‭‬
مرکز تحقیقات کشاورزی تهران- ورامین
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز تهران - تحقیقات1048130‭TN ۷۹۹ /۵ /ک۴،ک۲‬موجود‭‬
مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران-ساری
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز مازندران - تحقیقات۲۸۱‭TN ۷۹۹ /۵ /ک۴،ک۲‬موجود‭‬
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
موسسه تحقيقات اصلاح و تهيه نهال و بذر 1048128‭TN ۷۹۹ /۵ /ک۴،ک۲‬موجود‭‬
نظرسنجی