رکورد قبلیرکورد بعدی

" کامپیوترهای امروزی (از مبتدی تا پیشرفته) "


نام مرکز : سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره رکورد : 18446865
زبان مدرک : فارسی
سرشناسه : انزانی، امیراسعد،‭۱۳۳۹ ‬-، مترجم
عنوان و نام پديدآور : کامپیوترهای امروزی (از مبتدی تا پیشرفته)/ تالیف امیراسعد انزانی
محل نشر : [تهران]
نام ناشر، بخش کننده وغیره : : موسسه‌فنی تهران
تاریخ نشر و بخش و غیره : ، ‭۱۳۷۱ ،[؟۱۳۷۴]‬.
صفحه شمار : ‮۲ج.‬: در یک مجلد ‭ ۴۴۰)‬ص): مصور (بخشی رنگی)
يادداشت : زبان: فارسی
يادداشت : پشت جلد به‌انگلیسی:‭Amir assad anzani, Computers today‬.
کتابنامه، واژه نامه و نمايه : واژه‌نامه
: کتابنامه: ص.‭۴۴۰ ‬
موضوع : کامپیوترها
رده بندی کنگره : ‭QA۷۶‬‭ /‮الف‬۸،ک۲‬
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
مركز آموزش شهید باکری آذربایجان غربی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز آذربایجان غربی - آموزش۲۱۶۵۱موجود‭‬
مرکز آذربایجان غربی - آموزش۲۱۶۶۱موجود‭‬
مرکز آموزش الغدیر- لرستان
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز لرستان1048137‭QA ۷۶ /‮الف‬۸،ک۲‬موجود‭‬
مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مرکزی-اراک
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز استان مرکزی - آموزش ۱۲۸۶موجود‭‬
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع۱۰۲۱۰۸‭QA ۷۶ /‮الف‬۸،ک۲‬۲موجود‭‬
مركز آموزش شهید فروزنده مازندران
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز مازندران - آموزش۱۱۹۰موجود‭‬
مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز آذربایجان شرقی - تحقیقات۸۱۵‭QA۷۶‬ ‭ /‮الف‬۸،ک۲‬۱موجود‭‬
مرکز آذربایجان شرقی - تحقیقات۱۲۰۹‭QA ۷۶ /‮الف‬۸،ک۲‬۲موجود‭‬
مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی ایلام
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز ایلام۲۱۳‭QA ۷۶ /‮الف‬۸،ک۲‬موجود‭‬
مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمان
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز کرمان - تحقیقات۶۰۶‭QA ۷۶ /‮الف‬۸،ک۲‬۱موجود‭‬
مرکز کرمان - تحقیقات۴۲۰۵۲موجود‭‬
مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمانشاه
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز کرمانشاه - تحقیقات۱۶۹۸‭QA۷۶‬ ‭/‮الف‬۸ ک۲‬ ۱۳۷۱۱موجود‭‬
مرکز کرمانشاه - تحقیقات۱۶۹۹‭QA۷۶‬ ‭/‮الف‬۸ ک۲‬ ۱۳۷۱۲موجود‭‬
مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران-ساری
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز مازندران - تحقیقات1048141‭QA ۷۶ /‮الف‬۸،ک۲‬موجود‭‬
مرکز مازندران - تحقیقات۴۰۴۹موجود‭‬
مرکز مازندران - تحقیقات۴۰۵۰موجود‭‬
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
موسسه تحقيقات اصلاح و تهيه نهال و بذر 1048138‭QA ۷۶ /‮الف‬۸،ک۲‬موجود‭‬
نظرسنجی