رکورد قبلیرکورد بعدی

" راهنمای تهیه نقشه‌های زمین‌شناختی مهندسی (ژیوتکنیکی) "


نام مرکز : سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره رکورد : 18446868
زبان مدرک : فارسی
عنوان و نام پديدآور : راهنمای تهیه نقشه‌های زمین‌شناختی مهندسی (ژیوتکنیکی)/ تهیه‌شده بوسیله کمیسیون نقشه‌های زمین‌شناختی مهندسی، انجمن بین‌المللی زمین‌شناسی؛ ترجمه ابوالحسن رده
محل نشر : [تهران]
نام ناشر، بخش کننده وغیره : : کمیسیون ملی یونسکو در ایران
تاریخ نشر و بخش و غیره : ، ‭۱۳۶۸‬.
صفحه شمار : ‮‭۸۱‬ص.‬: مصور، جدول، نقشه (بخشی رنگی)
يادداشت : زبان: فارسی
کتابنامه، واژه نامه و نمايه : واژه‌نامه
: کتابنامه
موضوع : زمین‌شناسی مهندسی -- نقشه‌ها
رده بندی کنگره : ‭TA۷۰۵‬‭ /ر۲۴‬
شناسه افزوده : رده، ابوالحسن، مترجم
شناسه افزوده : انجمن بین‌المللی زمین‌شناسی مهندسی. کمیسیون نقشه‌های زمین‌شناختی مهندسی، گردآورنده‭International association of engineering geology commission on engineering maps‬
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلستان- گرگان
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز گلستان۱۲۰۵۸۰‭TA۷۰۵‬ ‭ /ر۲۴‬موجود‭‬
مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز آذربایجان غربی - تحقیقات۱۰۹۸‭TA۷۰۵‬ ‭ /ر۲۴‬موجود‭‬
مرکز آموزش عالی امام خمینی(ره)
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز آموزش امام خمینی کرج۵۴۴۹۱موجود‭‬
مرکز آموزش امام خمینی کرج۵۴۵۰۱موجود‭‬
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع۱۰۱۷۴۷‭TA ۷۰۵ /ر۲۴‬موجود‭‬
مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی بوشهر
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز بوشهر - تحقیقات1048145‭TA ۷۰۵ /ر۲۴‬موجود‭‬
مرکز تحقیقات، آموزش کشاورزی و منابع طبیعی یزد
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز یزد۲۷۸۳۱موجود‭‬
مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی سیستان-زابل
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز سیستان - تحقیقات - زابل1048148‭TA ۷۰۵ /ر۲۴‬موجود‭‬
سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور-تهران
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري کشور (تهران) 1048152‭TA ۷۰۵ /ر۲۴‬موجود‭‬
مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران-ساری
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز مازندران - تحقیقات۱۵۷۵‭TA ۷۰۵ /ر۲۴‬موجود‭‬
مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان- سبزوار
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز خراسان رضوی - تحقیقات - سبزوار1048150‭TA ۷۰۵ /ر۲۴‬موجود‭‬
پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری-تهران
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
پژوهشکده حفاظت خاک و آبخيزداري۲۱۱موجود‭‬
نظرسنجی