رکورد قبلیرکورد بعدی

" رسم فنی جامع "


نام مرکز : سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره رکورد : 18446878
زبان مدرک : فارسی
سرشناسه : ج‍م‍ال‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌، ‏‫۱۳۱۶ -
عنوان و نام پديدآور : رسم فنی جامع/ حسین جمالی فیروزآبادی
محل نشر : تهران
نام ناشر، بخش کننده وغیره : : دانشگاه علم و صنعت ایران
تاریخ نشر و بخش و غیره : ، ‭۱۳۷۲ ،۱۳۷۴‬.
فروست : (دانشگاه علم و صنعت ایران؛ ‌شماره انتشارات‭۱۷۲ ،۱۶۳ ‬‬)
صفحه شمار : ‮ج.‬: مصور، جدول
يادداشت : زبان: فارسی
موضوع : رسم فنی
موضوع : هندسه ترسیمی
رده بندی کنگره : ‭T۳۵۳‬‭ /ج۸،ر۵۳‬
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
مرکز آموزش الغدیر- لرستان
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز لرستان1048168‭T ۳۵۳ /ج۸،ر۵۳‬موجود‭‬
مرکز لرستان۷۶۹۴۱موجود‭‬
مرکز لرستان۷۶۹۵۱موجود‭‬
مرکز لرستان۷۶۹۶۱موجود‭‬
مرکز لرستان۷۶۹۷۱موجود‭‬
مرکز لرستان۷۶۹۸۲موجود‭‬
مرکز لرستان۷۶۹۹۲موجود‭‬
مرکز لرستان۷۷۰۰۲موجود‭‬
مرکز لرستان۷۷۰۱۲موجود‭‬
مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مرکزی-اراک
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز استان مرکزی - آموزش ۱۹۹۹موجود‭‬
مرکز آموزش شهید زمانپور تهران
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز تهران - آموزش۲۴۴۹۱موجود‭‬
مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز همدان۱۸۵۵‭T۳۵۳‬ ‭/ج۸،ر۵۳‬۲موجود‭‬
مرکز همدان۲۶۴۹‭T۳۵۳‬ ‭/ج۸،ر۵۳‬۱موجود‭‬
مرکز آموزش شهید خیابانیان سیستان و بلوچستان
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز زاهدان - آموزش - شهید خیابانیان۴۲۵۰۱موجود‭‬
مرکز زاهدان - آموزش - شهید خیابانیان۴۲۵۱۲موجود‭‬
مرکز آموزش شهید هاشمی نژاد خراسان رضوی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز خراسان رضوی - آموزش۵۵۲۲۴۷۵۱موجود‭‬
مرکز خراسان رضوی - آموزش۵۵۲۲۴۷۶۲موجود‭‬
موسسه تحقیقات فنی- مهندسی کشاورزی کرج
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
موسسه تحقيقات فني-مهندسي کشاورزي۲۴۸۲‭T۳۵۳‬ ‭ /ج۸۲،ر۵‬موجود‭‬
موسسه تحقيقات فني-مهندسي کشاورزي۲۴۸۳‭T۳۵۳‬ ‭ /ج۸۲،ر۵‬موجود‭‬
نظرسنجی