رکورد قبلیرکورد بعدی

" فرهنگ اصطلاحات کامپیوتری ‭(Webster)‬[وبستر]: شامل شرح‭ ۴۵۰۰ ‬اصطلاح کامپیوتری بهمراه جدیدترین واژه‌های مربوط به‭PC‬ها "


نام مرکز : سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره رکورد : 18446880
زبان مدرک : فارسی
سرشناسه : حسنوی، رضا،‭۱۳۳۸ ‬-، گردآورنده‌ومترجم
عنوان و نام پديدآور : فرهنگ اصطلاحات کامپیوتری ‭(Webster)‬[وبستر]: شامل شرح‭ ۴۵۰۰ ‬اصطلاح کامپیوتری بهمراه جدیدترین واژه‌های مربوط به‭PC‬ها/ مترجم[و گردآورنده] رضا حسنوی
محل نشر : [تهران]
نام ناشر، بخش کننده وغیره : : رایزن
تاریخ نشر و بخش و غیره : ، ‭۱۳۷۰ ،۱۳۷۳‬.
صفحه شمار : ‮یازده، ‭۹۷۸‬ ص.‬
يادداشت : زبان: فارسی
يادداشت : عنوان به‌انگلیسی:‭Webster's new world dictionary of computer terms‬.
موضوع : کامپیوترها -- واژه‌نامه‌ها -- انگلیسی
موضوع : زبان انگلیسی -- واژه‌نامه‌ها -- فارسی
رده بندی کنگره : م‭QA۷۶/۱۵‬‭ /ح۵،ف۴‬
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلستان- گرگان
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز گلستان۱۸۷۳‭م‭QA۷۶/۱۵‬ ‭ /ح۵،ف۴‬موجود‭‬
مرکز آموزش الغدیر- لرستان
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز لرستان1048180‭م QA ۷۶ /۱۵ /ح۵،ف۴‬موجود‭‬
مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کردستان-سنندج
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز تحقيقات کشاورزي و منابع طبيعي کردستان (سنندج)1048177‭م QA ۷۶ /۱۵ /ح۵،ف۴‬موجود‭‬
مرکز آموزش عالی امام خمینی(ره)
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز آموزش امام خمینی کرج۳۸۴۱۱موجود‭‬
مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد- دزفول
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز صفی آباد - دزفول۳۲۱۴موجود‭‬
مرکز صفی آباد - دزفول۳۲۱۵موجود‭‬
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی زنجان
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز زنجان۲۹‭م ‭QA ۷۶ /۱۵‬‭ /ح۵ ف۴‬موجود‭‬
مرکز زنجان۴۶۳۶موجود‭‬
مرکز زنجان۱۰۴۹۵موجود‭‬
مرکز زنجان۲۰۴۹۲‭م ‭QA ۷۶ /۱۵‭ /ح۵ ف۴‬موجود‭‬
مرکز اسناد علمی معاونت ترویج و آموزش سازمان تات
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
کتابخانه و مرکز اسناد علمي معاونت ترويج و آموزش سازمان تات 1048182‭م QA ۷۶ /۱۵ /ح۵،ف۴‬موجود‭‬
مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمان
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز کرمان - تحقیقات۲۹۳۸‭م QA ۷۶ /۱۵ /ح۵،ف۴‬موجود‭‬
مرکز کرمان - تحقیقات۴۲۶۵موجود‭‬
مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گیلان-رشت
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز گیلان - تحقیقات1048179‭م QA ۷۶ /۱۵ /ح۵،ف۴‬موجود‭‬
مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران-ساری
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز مازندران - تحقیقات1048173‭م QA ۷۶ /۱۵ /ح۵،ف۴‬موجود‭‬
مرکز مازندران - تحقیقات۴۵۲موجود‭‬
مرکز مازندران - تحقیقات۴۷۸موجود‭‬
مرکز مازندران - تحقیقات۵۸۹۶موجود‭‬
معاونت آموزش و تجهیز نیروی انسانی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
معاونت آموزش و تجهيز نيروي انساني 1048181‭م QA ۷۶ /۱۵ /ح۵،ف۴‬موجود‭‬
مرکز آموزش شهید هاشمی نژاد خراسان رضوی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز خراسان رضوی - آموزش۷۲۰۸موجود‭‬
نظرسنجی