رکورد قبلیرکورد بعدی

" فرهنگ یاریگری در ایران: پیش درآمدی به‌مردم شناسی و جامعه‌شناسی تعاون "


نام مرکز : سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره رکورد : 18446883
زبان مدرک : فارسی
سرشناسه : فرهادی، مرتضی
عنوان و نام پديدآور : فرهنگ یاریگری در ایران: پیش درآمدی به‌مردم شناسی و جامعه‌شناسی تعاون/ تالیف مرتضی فرهادی
محل نشر : تهران
نام ناشر، بخش کننده وغیره : : مرکز نشر دانشگاهی
تاریخ نشر و بخش و غیره : ، ‭۱۳۷۳‬-.
فروست : (مرکز نشر دانشگاهی؛ ‌‭۷۰۲ ‬. علوم اجتماعی (مردم شناسی و جامعه‌شناسی)؛ ‌۷‬‬)
صفحه شمار : ‮ج.‬: مصور، جدول، تصویر
يادداشت : زبان: فارسی
مندرجات : ج.‭۱ ‬. یاریگری سنتی در آبیاری و کشتکاری -
کتابنامه، واژه نامه و نمايه : کتابنامه
موضوع : کشاورزی تعاونی -- ایران
رده بندی کنگره : ‭HD۱۴۹۱‬‭ /‮الف‬۹،ف۴‬
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
مرکز آموزش سمنان
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز سمنان - آموزش۳۸۴۹۱موجود‭‬
مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کردستان-سنندج
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز تحقيقات کشاورزي و منابع طبيعي کردستان (سنندج)1048186‭HD ۱۴۹۱ /‮الف‬۹،ف۴‬موجود‭‬
مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس- شیراز
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز فارس - تحقیقات 1048192‭HD ۱۴۹۱ /‮الف‬۹،ف۴‬موجود‭‬
مرکز اسناد علمی معاونت ترویج و آموزش سازمان تات
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
کتابخانه و مرکز اسناد علمي معاونت ترويج و آموزش سازمان تات ۵۶۵۴‭HD ۱۴۹۱ /‮الف‬۹ف۴‬موجود‭‬
مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی ایلام
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز ایلام۲۸۱۴‭HD ۱۴۹۱ /‮الف‬۹،ف۴‬موجود‭‬
مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران-ساری
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز مازندران - تحقیقات۶۳۵۴‭HD ۱۴۹۱ /‮الف‬۹،ف۴‬موجود‭‬
مرکز آموزش شهید هاشمی نژاد خراسان رضوی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز خراسان رضوی - آموزش۱۳۶۰۵موجود‭‬
مركز آموزش بعثت فارس
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز فارس - آموزش۱۸۱۹۵۱موجود‭‬
مرکز آموزش الغدیر- لرستان
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز لرستان1048185‭HD ۱۴۹۱ /‮الف‬۹،ف۴‬موجود‭‬
مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان- مشهد
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز خراسان رضوی - تحقیقات۹۷۷۲‭HD ۱۴۹۱ /‮الف‬۹،ف۴‬۱موجود‭‬
مرکز تحقیقات اصفهان1. بخش اقتصاد و توسعه روستایی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز اصفهان - بخش اقتصاد و توسعه روستایی1048189‭HD ۱۴۹۱ /‮الف‬۹،ف۴‬موجود‭‬
کتابخانه مرکزی کشاورزی تهران
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
کتابخانه مرکزي کشاورزي (تهران) 1048188‭HD ۱۴۹۱ /‮الف‬۹،ف۴‬موجود‭‬
سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور-تهران
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري کشور (تهران) 1048197‭HD ۱۴۹۱ /‮الف‬۹،ف۴‬موجود‭‬
مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اردبیل
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز اردبیل - تحقیقات1048187‭HD ۱۴۹۱ /‮الف‬۹،ف۴‬موجود‭‬
موسسه تحقیقات گیاهپزشکی تهران
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
موسسه تحقيقات گياهپزشکي کشور۲۶۴۰‭HD۱۴۹۱‬ ‭ /‮الف‬۹،ف۴‬موجود‭‬
نظرسنجی