رکورد قبلیرکورد بعدی

" روشهای آزمایشگاهی و درمان ایمونولوژیک "


نام مرکز : سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره رکورد : 18446905
زبان مدرک : فارسی
عنوان و نام پديدآور : روشهای آزمایشگاهی و درمان ایمونولوژیک/ مترجمان عبدالحسین کیهانی ... [و دیگران]
محل نشر : تهران
نام ناشر، بخش کننده وغیره : : امیرکبیر، نشر دانش امروز (ندا)
تاریخ نشر و بخش و غیره : ، ‭۱۳۷۲‬.
فروست : ([امیرکبیر]؛‭۱۶۶۵ ‬. مجموعه کتابهای علوم پزشکی)
صفحه شمار : ‮‭۳۴۷‬ص.‬: مصور، جدول، نمودار
يادداشت : زبان: فارسی
کتابنامه، واژه نامه و نمايه : کتابنامه
موضوع : ایمنی درمانی
موضوع : ایمنی‌شناسی
رده بندی کنگره : ‭RM۲۷۵‬‭ /ر۹‬
شناسه افزوده : کیهانی، عبدالحسین، مترجم
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی شعبه شمال غرب کشور
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
موسسه رازی مرند1048287‭RM ۲۷۵ /ر۹‬موجود‭‬
موسسه تحقیقات واکسن رازی- شیراز
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
موسسه رازي شيراز 1048290‭RM ۲۷۵ /ر۹‬موجود‭‬
مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز آذربایجان غربی - تحقیقات1048285‭RM ۲۷۵ /ر۹‬موجود‭‬
مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمان
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز کرمان - تحقیقات۱۲۵۴‭RM ۲۷۵ /ر۹‬موجود‭‬
موسسه تحقیقات واکسن رازی- کرمان
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
موسسه رازي کرمان ۱۶۲‭RM ۲۷۵ /ر۹‬موجود‭‬
مركز تحقیقات و آموزش کشاورزی چهارمحال و بختیاری
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز چهارمحال و بختیاری - تحقیقات1048289‭RM ۲۷۵ /ر۹‬موجود‭‬
مرکز چهارمحال و بختیاری - تحقیقات۲۵۲۲موجود‭‬
نظرسنجی