رکورد قبلیرکورد بعدی

" کلیات پرنده‌شناسی "


نام مرکز : سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره رکورد : 18446906
زبان مدرک : فارسی
سرشناسه : م‍ن‍ص‍وری‌، ج‍م‍ش‍ی‍د
عنوان و نام پديدآور : کلیات پرنده‌شناسی/ تالیف جمشید منصوری
محل نشر : [تهران]
نام ناشر، بخش کننده وغیره : : سازمان حفاظت محیطزیست، دفتر آموزش زیست محیطی
تاریخ نشر و بخش و غیره : ، ‭۱۳۶۹‬.
صفحه شمار : ‮ب،‭۲۰۰‬ص.‬: مصور (بخشی رنگی)، جدول، نمودار
يادداشت : زبان: فارسی
: ص. ع. و مقدمه به انگلیسی:‭Jamshid mansoori. Fundamentals of ornithology‬
کتابنامه، واژه نامه و نمايه : واژه‌نامه
: کتابنامه: ص.‭۱۹۸-۱۹۳ ‬
موضوع : پرنده‌شناسی
رده بندی کنگره : ‭QL۶۷۳‬‭ /م۸،ک۸‬
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
ایستگاه تحقیقاتی بندر لنگه
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
ايستگاه تحقيقاتي بندر لنگه ۲۷۷‭QL ۶۷۳ /م۸،ک۸‬موجود‭‬
ايستگاه تحقيقاتي بندر لنگه ۲۸۹‭QL ۶۷۳‬ ‭ /م۸،ک۸‬موجود‭‬
پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی-انزلی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
تحقیقات شیلات - آبزي‌پروري انزلي۶۰۰‭QL ۶۷۳ /م۸،ک۸‬موجود‭‬
مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلستان- گرگان
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز گلستان۱۲۰۵۸۱‭QL۶۷۳‬ ‭ /م۸،ک۸‬موجود‭‬
مرکز آموزش سمنان
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز سمنان - آموزش۲۹۱۱موجود‭‬
مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان- مشهد
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز خراسان رضوی - تحقیقات۱۰۴۶۴‭QL ۶۷۳ /م۸،ک۸‬موجود‭‬
مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز اصفهان - تحقیقات۲۶۹۷‭QL ۶۷۳ /م۸،ک۸‬موجود‭‬
مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی سیستان-زابل
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز سیستان - تحقیقات - زابل1048294‭QL ۶۷۳ /م۸،ک۸‬موجود‭‬
سازمان جهاد کشاورزی اصفهان
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
سازمان جهاد کشاورزي استان اصفهان 1048295‭QL ۶۷۳ /م۸،ک۸‬موجود‭‬
مرکز آموزش میرزاکوچک خان گیلان.شیلات
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز گیلان - آموزش - شیلات۸۳۷۵موجود‭‬
موسسه تحقیقات علوم شیلات کشور- تهران
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
موسسه تحقيقات علوم شيلاتي کشور ۹۲۳‭QL۶۷۳‬ ‭ /م۸،ک۸‬موجود‭‬
موسسه تحقيقات علوم شيلاتي کشور ۹۲۴‭QL۶۷۳‬ ‭ /م۸،ک۸‬موجود‭‬
نظرسنجی