رکورد قبلیرکورد بعدی

" کارآیی انرژی در اکوسیستمهای کشاورزی "


نام مرکز : سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره رکورد : 18446913
زبان مدرک : فارسی
عنوان و نام پديدآور : کارآیی انرژی در اکوسیستمهای کشاورزی/ تهیه و تدوین عوض کوچکی و محمد حسینی
محل نشر : مشهد
نام ناشر، بخش کننده وغیره : : دانشگاه فردوسی (مشهد)، موسسه چاپ و انتشارات
تاریخ نشر و بخش و غیره : ، ‭۱۳۷۳‬.
وضعیت ويراست : [ویرایش‭[۲ ‬
فروست : (انتشارات دانشگاه فردوسی (مشهد)؛ ‌شماره‭۱۵۸ ‬‬)
صفحه شمار : ‮‭۳۱۷‬ص.‬: جدول، نمودار، نقشه
يادداشت : زبان: فارسی
: ویرایش اول این کتاب تحت عنوان "سیر انرژی در اکوسیستم‌های کشاورزی" بچاپ رسیده‌است
يادداشت : ص. ع. به انگلیسی:‭A. Koocheki, M. Hosseini energy efficiency in agricural ecosystems‬.
کتابنامه، واژه نامه و نمايه : واژه‌نامه
: کتابنامه: ص. ‭۳۱۷-[۳۱۳]‬
موضوع : کشاورزی -- مصرف انرژی
موضوع : کشاورزی -- بوم‌شناسی
رده بندی کنگره : ‭S۴۹۴/۵‬‭ /‮الف‬۸،ک۲‬
عنوان دیگر : سیر انرژی در اکوسیستم‌های کشاورزی
شناسه افزوده : کوچکی، عوض،‭۱۳۲۶ ‬-، گردآورنده
: حسینی، محمد، گردآورنده
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
مرکز تحقیقات کشاورزی سمنان-شاهرود
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز سمنان - شاهرود۶۸۰۲‭S ۴۹۴ /۵ /‮الف‬۸،ک۲‬موجود‭‬
موسسه تحقیقات برنج کشور- رشت
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
موسسه تحقيقات برنج کشور ۹۶۸‭S۴۹۴/۵‬ ‭ /‮الف‬۸ک۲‬ ۱۳۷۳موجود‭‬
مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلستان- گرگان
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز گلستان۱۲۰۵۸۲‭S۴۹۴/۵‬ ‭ /‮الف‬۸،ک۲‬موجود‭‬
مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی سمنان
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز سمنان - تحقیقات1048322‭S ۴۹۴ /۵ /‮الف‬۸،ک۲‬موجود‭‬
مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کردستان-سنندج
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز تحقيقات کشاورزي و منابع طبيعي کردستان (سنندج)1048319‭S ۴۹۴ /۵ /‮الف‬۸،ک۲‬موجود‭‬
مرکز تحقیقات چای کشور
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز تحقيقات چاي کشور ۸۵۴‭S ۴۹۴ /۵ /‮الف‬۸،ک۲‬موجود‭‬
مرکز تحقيقات چاي کشور ۸۵۹موجود‭‬
مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز اصفهان - تحقیقات۲۲۰۸‭S ۴۹۴ /۵ /‮الف‬۸،ک۲‬موجود‭‬
مرکز اصفهان - تحقیقات۲۸۹۱موجود‭‬
مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد- دزفول
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز صفی آباد - دزفول۱۸۸۸‭S ۴۹۴ /۵ /‮الف‬۸،ک۲‬موجود‭‬
مرکز صفی آباد - دزفول۳۰۳۸موجود‭‬
مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمانشاه
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز کرمانشاه - تحقیقات۳۰۸۸‭S۴۹۴/۵‬ ‭/‮الف‬۸ک۲ ۱۳۷۳‬موجود‭‬
مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران-ساری
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز مازندران - تحقیقات۳۸۹‭S ۴۹۴ /۵ /‮الف‬۸،ک۲‬موجود‭‬
معاونت آموزش و تجهیز نیروی انسانی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
معاونت آموزش و تجهيز نيروي انساني 1048338‭S ۴۹۴ /۵ /‮الف‬۸،ک۲‬موجود‭‬
مركز تحقیقات و آموزش کشاورزی چهارمحال و بختیاری
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز چهارمحال و بختیاری - تحقیقات1048337‭S ۴۹۴ /۵ /‮الف‬۸،ک۲‬موجود‭‬
مرکز آموزش الغدیر- لرستان
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز لرستان1048316‭S ۴۹۴ /۵ /‮الف‬۸،ک۲‬موجود‭‬
مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان- مشهد
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز خراسان رضوی - تحقیقات۲۷۴۲‭S ۴۹۴ /۵ /‮الف‬۸،ک۲‬موجود‭‬
مرکز خراسان رضوی - تحقیقات۲۷۴۲/۱موجود‭‬
مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی شهرکرد
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز چهارمحال و بختیاری - تحقیقات - شهرکرد۷۱۶۵۰موجود‭‬
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع1048317‭S ۴۹۴ /۵ /‮الف‬۸،ک۲‬موجود‭‬
مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی بوشهر
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز بوشهر - تحقیقات۷۶۹‭S ۴۹۴ /۵ /‮الف‬۸،ک۲‬موجود‭‬
مرکز بوشهر - تحقیقات۱۶۴۸موجود‭‬
مرکز بوشهر - تحقیقات۳۵۷۱موجود‭‬
کتابخانه مرکزی کشاورزی تهران
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
کتابخانه مرکزي کشاورزي (تهران) 1048323‭S ۴۹۴ /۵ /‮الف‬۸،ک۲‬موجود‭‬
مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز آذربایجان شرقی - تحقیقات1048336‭S ۴۹۴ /۵ /‮الف‬۸،ک۲‬موجود‭‬
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی زنجان
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز زنجان۲۰۸۱۶‭S۴۹۴/۵‬ ‭ /‮الف‬۸،ک۲‬موجود‭‬
مرکز زنجان۲۳۹۶۸‭S۴۹۴/۵‬ ‭ /‮الف‬۸،ک۲‬موجود‭‬
مرکز تحقیقات کشاورزی تهران- ورامین
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز تهران - تحقیقات1048339‭S ۴۹۴ /۵ /‮الف‬۸،ک۲‬موجود‭‬
نظرسنجی