رکورد قبلیرکورد بعدی

" مبانی اقتصادی، علمی اداره جنگلها "


نام مرکز : سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره رکورد : 18446914
زبان مدرک : فارسی
سرشناسه : سعید، ارسطو،‭۱۳۲۳ ‬-، مترجم
عنوان و نام پديدآور : مبانی اقتصادی، علمی اداره جنگلها/ تالیف ارسطو سعید
محل نشر : تهران
نام ناشر، بخش کننده وغیره : : دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ
تاریخ نشر و بخش و غیره : ، ‭۱۳۷۴‬.
فروست : (انتشارات دانشگاه تهران؛ ‌شماره‭۲۲۵۷ ‬‬)
صفحه شمار : ‮دوازده،‭۳۴۱‬ص.‬: نقشه، جدول
يادداشت : زبان: فارسی
يادداشت : پشت جلد به انگلیسی:‭Arastou saeed fundamentals of proctical economicsin forest mangement‬.
کتابنامه، واژه نامه و نمايه : کتابنامه: ص.‭۳۴۱-۳۳۸ ‬
موضوع : جنگل و جنگلداری -- جنبه‌های اقتصادی
رده بندی کنگره : ‭SD۳۹۳‬‭ /س۶،م۲‬
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی سمنان
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز سمنان - تحقیقات1048355‭SD ۳۹۳ /س۶،م۲‬موجود‭‬
مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز اصفهان - تحقیقات1048350‭SD ۳۹۳ /س۶،م۲‬موجود‭‬
مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کردستان-سنندج
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز تحقيقات کشاورزي و منابع طبيعي کردستان (سنندج)1048347‭SD ۳۹۳ /س۶،م۲‬موجود‭‬
مرکز تحقیقات کشاورزی هرمزگان- بندرعباس
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز هرمزگان - تحقیقات ۸۳۹‭SD ۳۸۷ /‮الف‬۷س۷‬موجود‭‬
مرکز هرمزگان - تحقیقات ۲۰۸۸‭SD ۳۹۳ /س۶،م۲‬موجود‭‬
مركز آموزش اردبیل
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز اردبیل - آموزش۴۳۴۷موجود‭‬
سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری قزوین
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري کشور. استان قزوين1048362‭SD ۳۹۳ /س۶،م۲‬موجود‭‬
مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی ایلام
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز ایلام1048346‭SD ۳۹۳ /س۶،م۲‬موجود‭‬
مرکز ایلام۱۵۹۲‭SD ۳۸۷ /‮الف‬۷س۷‬موجود‭‬
مرکز ایلام۱۵۹۳‭SD۳۹۳‬ ‭ /س۶،م۲‬موجود‭‬
مرکز ایلام۱۵۹۴‭SD۳۹۳‬ ‭ /س۶،م۲‬موجود‭‬
مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمانشاه
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز کرمانشاه - تحقیقات۵۲۹۰‭SD۳۹۳‬ ‭/س۶م۲‬ ۱۳۷۴موجود‭‬
مرکز آموزش شهید هاشمی نژاد خراسان رضوی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز خراسان رضوی - آموزش۲۰۲۰۹موجود‭‬
مركز تحقیقات و آموزش کشاورزی چهارمحال و بختیاری
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز چهارمحال و بختیاری - تحقیقات1048357‭SD ۳۹۳ /س۶،م۲‬موجود‭‬
مرکز چهارمحال و بختیاری - تحقیقات1103100‭SD ۳۸۷ /‮الف‬۷س۷‬موجود‭‬
مرکز چهارمحال و بختیاری - تحقیقات۴۴۰۶‭SD۳۹۳‬ ‭ /س۶،م۲‬موجود‭‬
مرکز چهارمحال و بختیاری - تحقیقات۴۴۰۷موجود‭‬
مركز آموزش بعثت فارس
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز فارس - آموزش۸۴۷۵۱موجود‭‬
مرکز فارس - آموزش۸۴۷۶۱موجود‭‬
مرکز فارس - آموزش۹۶۳۸۱موجود‭‬
مرکز فارس - آموزش۹۶۳۹۱موجود‭‬
مرکز فارس - آموزش۱۹۲۱۰موجود‭‬
مرکز فارس - آموزش۱۹۲۱۱موجود‭‬
مرکز فارس - آموزش۱۹۶۲۴موجود‭‬
مرکز فارس - آموزش۱۹۶۲۵موجود‭‬
مرکز فارس - آموزش۲۲۴۱۸موجود‭‬
مرکز آموزش الغدیر- لرستان
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز لرستان۱۸۶۹موجود‭‬
مرکز لرستان۱۸۷۰موجود‭‬
مرکز لرستان۱۸۷۱موجود‭‬
مرکز لرستان۱۸۷۲موجود‭‬
مرکز لرستان۱۸۷۳موجود‭‬
مرکز لرستان۱۸۷۴موجود‭‬
مرکز لرستان۱۸۷۵موجود‭‬
مرکز لرستان۱۸۷۶موجود‭‬
مرکز لرستان۱۸۷۷موجود‭‬
مرکز لرستان۵۷۱۴موجود‭‬
مرکز لرستان۵۷۱۵موجود‭‬
مرکز لرستان۵۷۱۶موجود‭‬
مرکز لرستان۵۷۱۷موجود‭‬
مرکز لرستان۵۷۱۸موجود‭‬
مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان- مشهد
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز خراسان رضوی - تحقیقات۹۷۲۳موجود‭‬
مرکز خراسان رضوی - تحقیقات۱۰۴۸۳‭SD ۳۹۳ /س۶،م۲‬موجود‭‬
مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی شهرکرد
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز چهارمحال و بختیاری - تحقیقات - شهرکرد۱۴۶۵۳۳موجود‭‬
مرکز چهارمحال و بختیاری - تحقیقات - شهرکرد۱۴۶۵۳۴موجود‭‬
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع1048352‭SD ۳۹۳ /س۶،م۲‬موجود‭‬
مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز آذربایجان شرقی - تحقیقات1048359‭SD ۳۹۳ /س۶،م۲‬موجود‭‬
سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور-تهران
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري کشور (تهران) 1048361‭SD ۳۹۳ /س۶،م۲‬موجود‭‬
مرکز آموزش کرمان
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز کرمان - آموزش۲۶۴موجود‭‬
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی زنجان
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز زنجان۲۰۳۴۷‭SD۳۹۳‬ ‭ /س۶،م۲‬موجود‭‬
مرکز زنجان۲۱۰۲۴‭SD۳۹۳‬ ‭ /س۶،م۲‬موجود‭‬
مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلستان- گرگان
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز گلستان۱۲۰۵۸۳‭SD۳۹۳‬ ‭ /س۶،م۲‬موجود‭‬
مركز آموزش شهید باکری آذربایجان غربی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز آذربایجان غربی - آموزش۶۵۴۲۱موجود‭‬
مرکز آذربایجان غربی - آموزش۶۵۴۳۱موجود‭‬
مرکز آموزش عالی امام خمینی(ره)
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز آموزش امام خمینی کرج۷۰۶۹۱موجود‭‬
مرکز آموزش امام خمینی کرج۷۰۷۰۱موجود‭‬
مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مرکزی-اراک
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز استان مرکزی - آموزش ۹۵۰۷موجود‭‬
مرکز آموزش بعثت فارس. پردیس علی آباد کمین
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز فارس - آموزش - علی آباد کمین۳۷۹۰موجود‭‬
مرکز اسناد علمی معاونت ترویج و آموزش سازمان تات
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
کتابخانه و مرکز اسناد علمي معاونت ترويج و آموزش سازمان تات ۳۹۳۷‭SD ۳۹۳ /س۶،م۲‬موجود‭‬
مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران-ساری
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز مازندران - تحقیقات1048345‭SD ۳۹۳ /س۶،م۲‬موجود‭‬
مرکز مازندران - تحقیقات۹۸۴موجود‭‬
مرکز مازندران - تحقیقات۹۸۵موجود‭‬
مرکز مازندران - تحقیقات۹۸۶موجود‭‬
مرکز مازندران - تحقیقات۹۸۷موجود‭‬
مرکز مازندران - تحقیقات۱۵۶۱موجود‭‬
مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گیلان-رشت
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز گیلان - تحقیقات1048358‭SD ۳۹۳ /س۶،م۲‬موجود‭‬
مرکز گیلان - تحقیقات1103097‭SD ۳۸۷ /‮الف‬۷س۷‬موجود‭‬
مرکز تحقیقات کشاورزی خراسان شمالی- بجنورد
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز خراسان شمالی - تحقیقات1103096‭SD ۳۸۷ /‮الف‬۷س۷‬موجود‭‬
مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی یاسوج
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز کهگیلویه و بویراحمد - تحقیقات1103099‭SD ۳۸۷ /‮الف‬۷س۷‬موجود‭‬
مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز آذربایجان غربی - تحقیقات۱۳۸۲‭SD۳۹۳‬ ‭ /س۶،م۲‬موجود‭‬
مرکز آذربایجان غربی - تحقیقات۵۱۶۵‭SD۳۹۳‬ ‭ /س۶،م۲‬موجود‭‬
کتابخانه مرکزی کشاورزی تهران
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
کتابخانه مرکزي کشاورزي (تهران) 1103093‭SD ۳۸۷ /‮الف‬۷س۷‬موجود‭‬
موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
موسسه آموزش عالي علمي كاربردي جهاد كشاورزي۴۸۷۸موجود‭‬
مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی بوشهر
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز بوشهر - تحقیقات1048341‭SD ۳۹۳ /س۶،م۲‬موجود‭‬
مرکز بوشهر - تحقیقات1103098‭SD ۳۸۷ /‮الف‬۷س۷‬موجود‭‬
مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی سیستان-زابل
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز سیستان - تحقیقات - زابل1103094‭SD ۳۸۷ /‮الف‬۷س۷‬موجود‭‬
نظرسنجی