رکورد قبلیرکورد بعدی

" تکنولوژی روغنهای خوراکی "


نام مرکز : سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره رکورد : 18446922
زبان مدرک : فارسی
سرشناسه : حدادخداپرست، محمدحسین
عنوان و نام پديدآور : تکنولوژی روغنهای خوراکی/ تالیف محمدحسین حدادخداپرست
محل نشر : [بی‌جا]
نام ناشر، بخش کننده وغیره : : م. ح. حدادخداپرست
تاریخ نشر و بخش و غیره : ، ‭۱۳۷۳‬-.
صفحه شمار : ‮ج.‬: مصور، جدول، نمودار
يادداشت : زبان: فارسی
يادداشت : ص. ع. به انگلیسی:‭Haddad khodaparst. Edille oil technology‬.
کتابنامه، واژه نامه و نمايه : کتابنامه
موضوع : روغنهای خوراکی -- صنعت و تجارت
موضوع : روغن و چربی
رده بندی کنگره : ‭TP۶۷۰‬‭ /ح۴،ت۸‬
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
موسسه تحقیقات برنج کشور- رشت
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
موسسه تحقيقات برنج کشور ۱۴۴۷‭TP۶۷۰‬ ‭ /ح۴ت۸‬ ۱۳۷۳۱موجود‭‬
مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلستان- گرگان
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز گلستان۱۲۰۵۸۵‭TP۶۷۰‬ ‭ /ح۴،ت۸‬موجود‭‬
مرکز آموزش الغدیر- لرستان
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز لرستان1048421‭TP ۶۷۰ /ح۴،ت۸‬موجود‭‬
مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان- مشهد
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز خراسان رضوی - تحقیقات۲۷۲۰‭TP ۶۷۰ /ح۴،ت۸‬۱موجود‭‬
مرکز خراسان رضوی - تحقیقات۲۷۲۷۱موجود‭‬
مرکز تحقیقات کشاورزی هرمزگان- بندرعباس
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز هرمزگان - تحقیقات ۲۰۸۵‭TP ۶۷۰ /ح۴،ت۸‬موجود‭‬
مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی بوشهر
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز بوشهر - تحقیقات1048422‭TP ۶۷۰ /ح۴،ت۸‬موجود‭‬
کتابخانه مرکزی کشاورزی تهران
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
کتابخانه مرکزي کشاورزي (تهران) 1048423‭TP ۶۷۰ /ح۴،ت۸‬موجود‭‬
مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمان
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز کرمان - تحقیقات۲۷۵۴‭TP ۶۷۰ /ح۴،ت۸‬موجود‭‬
مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز همدان۸۷۷۳‭TP۶۷۰‬ ‭/ح۴،ت۸‬۱موجود‭‬
مرکز همدان۱۶۵۲۰‭TP۶۷۰‬ ‭/ح۴،ت۸‬۱موجود‭‬
مرکز تحقیقات کشاورزی تهران- ورامین
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز تهران - تحقیقات1048433‭TP ۶۷۰ /ح۴،ت۸‬موجود‭‬
مركز تحقیقات و آموزش کشاورزی چهارمحال و بختیاری
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز چهارمحال و بختیاری - تحقیقات1048432‭TP ۶۷۰ /ح۴،ت۸‬موجود‭‬
مرکز چهارمحال و بختیاری - آموزش۳۴۵۷۱موجود‭‬
مرکز چهارمحال و بختیاری - آموزش۳۴۵۸۱موجود‭‬
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
موسسه تحقيقات اصلاح و تهيه نهال و بذر 1048428‭TP ۶۷۰ /ح۴،ت۸‬موجود‭‬
نظرسنجی