رکورد قبلیرکورد بعدی

" مجموعه مقاله‌های سمینار جامعه‌شناسی و توسعه ‭ ۲۱ - ۱۹)‬آذرماه‭(۱۳۷۰ ‬ "


نام مرکز : سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره رکورد : 18446943
زبان مدرک : فارسی
سرشناسه : سمینار جامعه‌شناسی و توسعه (نخستین:‭۱۳۷۰ ‬: تهران)
عنوان و نام پديدآور : مجموعه مقاله‌های سمینار جامعه‌شناسی و توسعه ‭ ۲۱ - ۱۹)‬آذرماه‭(۱۳۷۰ ‬/ ویراستار محمد تقوی
محل نشر : تهران
نام ناشر، بخش کننده وغیره : : سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها(سمت)
تاریخ نشر و بخش و غیره : ، ‭۱۳۷۳ -۱۳۷۲‬.
فروست : (سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها؛ ‌‭۸۶ ‬. جامعه‌شناسی؛ ‌‭۹ ،۸ ‬‬‬)
صفحه شمار : ‮۲ج.‬: تصویر
يادداشت : زبان: فارسی
يادداشت : عنوان روی جلد: مجموعه مقاله‌های سمینار جامعه‌شناسی.
کتابنامه، واژه نامه و نمايه : کتابنامه
موضوع : جامعه‌شناسی -- کنگره‌ها
موضوع : جامعه‌شناسی -- ایران -- کنگره‌ها
رده بندی کنگره : ‭HM۱۳‬‭ /س۸‬
عنوان روي جلد : مجموعه مقاله‌های سمینار جامعه‌شناسی.
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی سمنان
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز سمنان - تحقیقات1048476‭HM ۱۳ /س۸‬موجود‭‬
مرکز تحقیقات اصفهان1. بخش اقتصاد و توسعه روستایی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز اصفهان - بخش اقتصاد و توسعه روستایی1048480‭HM ۱۳ /س۸‬موجود‭‬
مرکز آموزش عالی امام خمینی(ره)
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز آموزش امام خمینی کرج۶۱۴۱۱موجود‭‬
مرکز آموزش امام خمینی کرج۶۱۴۲۲موجود‭‬
مرکز تحقیقات کشاورزی هرمزگان- بندرعباس
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز هرمزگان - تحقیقات ۲۰۸۲‭HM ۱۳ /س۸‬موجود‭‬
مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس- شیراز
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز فارس - تحقیقات 1048481‭HM ۱۳ /س۸‬موجود‭‬
سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور-تهران
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري کشور (تهران) 1166898‭HM ۴۲۱ /س۸ ۱۳۷۲‬موجود‭‬
مرکز آموزش شهید زمانپور تهران
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز تهران - آموزش۲۵۸۵۱موجود‭‬
مرکز اسناد علمی معاونت ترویج و آموزش سازمان تات
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
کتابخانه و مرکز اسناد علمي معاونت ترويج و آموزش سازمان تات ۸۴۶۸‭HM۱۳‬ ‭ /س۸‬۱موجود‭‬
کتابخانه و مرکز اسناد علمي معاونت ترويج و آموزش سازمان تات ۸۴۸۱‭HM۱۳‬ ‭ /س۸‬۲موجود‭‬
مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران-ساری
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز مازندران - تحقیقات1048477‭HM ۱۳ /س۸‬موجود‭‬
مرکز مازندران - تحقیقات۱۰۸۹موجود‭‬
مرکز مازندران - تحقیقات۶۵۲۸موجود‭‬
مرکز مازندران - تحقیقات۷۸۰۰موجود‭‬
مركز تحقیقات و آموزش کشاورزی چهارمحال و بختیاری
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز چهارمحال و بختیاری - تحقیقات1048478‭HM ۱۳ /س۸‬موجود‭‬
مرکز چهارمحال و بختیاری - تحقیقات۹۲۳۱موجود‭‬
پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری-تهران
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
پژوهشکده حفاظت خاک و آبخيزداري۱۸۵۶‭HM۱۳ /س۸ /م۳‬۱موجود‭‬
پژوهشکده حفاظت خاک و آبخيزداري۱۸۵۷‭HM۱۳ /س۸ /م۳‬۲موجود‭‬
نظرسنجی