رکورد قبلیرکورد بعدی

" مجموعه اطلاعات کشاورزی "


نام مرکز : سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره رکورد : 18446948
زبان مدرک : فارسی
سرشناسه : سازمان ترویج کشاورزی
عنوان و نام پديدآور : مجموعه اطلاعات کشاورزی
محل نشر : [تهران]
نام ناشر، بخش کننده وغیره : : سازمان ترویج کشاورزی
تاریخ نشر و بخش و غیره : ، ‭۱۳۶۳ ،۱۳۷۴‬.
صفحه شمار : ‮۳ج.‬: مصور، جدول
يادداشت : زبان: فارسی
: بالای عنوان: وزارت کشاورزی، سازمان ترویج کشاورزی
مندرجات : ج.‭۱ ‬. آب و خاک و زراعت - ج.‭۲ ‬. دامداری و دامپزشکی - ج.‭۳ ‬. باغبانی و سبزیکاری و آفات و بیماریهای گیاهی
موضوع : کشاورزی -- مقاله‌ها و خطابه‌ها
رده بندی کنگره : ‭S۵۱۷‬‭ /‮الف‬۹،س۲ ۱۳۶۳‬
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
موسسه تحقیقات برنج- مازندران
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
موسسه تحقيقات برنج کشور در استان مازندران ۲۲۰‭S ۵۱۷ /‮الف‬۹،س۲ ۱۳۶۳‬۱موجود‭‬
موسسه تحقيقات برنج کشور در استان مازندران ۲۲۱۲موجود‭‬
مرکز تحقیقات ابریشم کشور-رشت
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز تحقيقات ابريشم کشور 1048523‭S ۵۱۷ /‮الف‬۹،س۲ ۱۳۶۳‬موجود‭‬
مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کردستان-سنندج
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز تحقيقات کشاورزي و منابع طبيعي کردستان (سنندج)1048500‭S ۵۱۷ /‮الف‬۹،س۲ ۱۳۶۳‬۱-۲-۳موجود‭‬
مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی سمنان
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز سمنان - تحقیقات1048507‭S ۵۱۷ /‮الف‬۹،س۲ ۱۳۶۳‬موجود‭‬
مرکز تحقیقات کشاورزی هرمزگان- بندرعباس
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز هرمزگان - تحقیقات ۲۰۸۱‭S ۵۱۷ /‮الف‬۹،س۲ ۱۳۶۳‬موجود‭‬
سازمان جهاد کشاورزی اصفهان
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
سازمان جهاد کشاورزي استان اصفهان 1048518‭S ۵۱۷ /‮الف‬۹،س۲ ۱۳۶۳‬موجود‭‬
مرکز آموزش شهید هاشمی نژاد خراسان رضوی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز خراسان رضوی - آموزش۵۵۲۱۶۸۵۲موجود‭‬
مركز تحقیقات و آموزش کشاورزی چهارمحال و بختیاری
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز چهارمحال و بختیاری - تحقیقات1048514‭S ۵۱۷ /‮الف‬۹،س۲ ۱۳۶۳‬موجود‭‬
مرکز چهارمحال و بختیاری - آموزش۱۳۵۳۳موجود‭‬
مرکز چهارمحال و بختیاری - آموزش۲۰۹۳۳موجود‭‬
مرکز چهارمحال و بختیاری - آموزش۲۰۹۴۱موجود‭‬
مرکز چهارمحال و بختیاری - آموزش۲۴۹۸۲موجود‭‬
مرکز چهارمحال و بختیاری - آموزش۲۴۹۹۱موجود‭‬
مرکز چهارمحال و بختیاری - تحقیقات۷۳۰۲‭S۵۱۷‬ ‭ /‮الف‬۹،س۲ ۱۳۶۳‬موجود‭‬
مركز آموزش بعثت فارس
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز فارس - آموزش۵۲۴۵۱موجود‭‬
مرکز فارس - آموزش۶۷۷۵۲موجود‭‬
مرکز فارس - آموزش۱۸۱۵۲۱موجود‭‬
مرکز فارس - آموزش۱۸۲۰۵۲موجود‭‬
مرکز فارس - آموزش۱۸۴۰۳۲موجود‭‬
مرکز فارس - آموزش۱۸۴۳۵۲موجود‭‬
مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی شهرکرد
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز چهارمحال و بختیاری - تحقیقات - شهرکرد۷۱۹۱۹موجود‭‬
مرکز چهارمحال و بختیاری - تحقیقات - شهرکرد۷۱۹۲۰موجود‭‬
مرکز تحقیقات، آموزش کشاورزی و منابع طبیعی یزد
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز یزد۱۱۹۲۸‭S۵۱۷‬ ‭ /‮الف‬۹،س۲ ۱۳۶۳‬۲موجود‭‬
مرکز یزد۱۲۱۳۵‭S۵۱۷‬ ‭ /‮الف‬۹،س۲ ۱۳۶۳‬۱موجود‭‬
مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز آذربایجان شرقی - تحقیقات1048510‭S ۵۱۷ /‮الف‬۹،س۲ ۱۳۶۳‬موجود‭‬
سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور-تهران
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري کشور (تهران) 1048522‭S ۵۱۷ /‮الف‬۹،س۲ ۱۳۶۳‬موجود‭‬
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی زنجان
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز زنجان۳۹۰۴۲موجود‭‬
مرکز زنجان۳۹۰۵۳موجود‭‬
مرکز زنجان۳۹۰۸۱موجود‭‬
مرکز زنجان۴۹۰۲۱موجود‭‬
مرکز زنجان۵۲۷۷۱موجود‭‬
مرکز زنجان۵۲۷۹۲موجود‭‬
مرکز زنجان۶۰۹۶۲موجود‭‬
مرکز زنجان۶۰۹۷۳موجود‭‬
مرکز زنجان۹۱۶۸۲موجود‭‬
مرکز زنجان۲۱۷۹۲‭S ۵۱۷ /‮الف‬۹ س۲ ۱۳۶۳‬۱موجود‭‬
مرکز زنجان۲۱۷۹۳‭S ۵۱۷‬ ‭ /‮الف‬۹ ،س۲ ۱۳۶۳‬۲موجود‭‬
مرکز تحقیقات کشاورزی تهران- ورامین
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز تهران - تحقیقات1048519‭S ۵۱۷ /‮الف‬۹،س۲ ۱۳۶۳‬موجود‭‬
مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد - پردیس آموزش
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز خوزستان - آموزش - دزفول۱۲۳۹۱موجود‭‬
مرکز خوزستان - آموزش - دزفول۱۲۳۹۲موجود‭‬
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
موسسه تحقيقات اصلاح و تهيه نهال و بذر 1048504‭S ۵۱۷ /‮الف‬۹،س۲ ۱۳۶۳‬موجود‭‬
مرکز آموزش کرمانشاه
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز کرمانشاه - آموزش۱۲۱موجود‭‬
مرکز تحقیقات کشاورزی سمنان-شاهرود
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز سمنان - شاهرود۶۸۰۴‭S ۵۱۷ /‮الف‬۹،س۲ ۱۳۶۳‬موجود‭‬
مرکز آموزش عالی امام خمینی(ره)
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز آموزش امام خمینی کرج۲۴۱۳۲موجود‭‬
مرکز آموزش امام خمینی کرج۲۴۲۱۱موجود‭‬
مرکز آموزش امام خمینی کرج۱۴۳۳۷موجود‭‬
مرکز آموزش امام خمینی کرج۱۴۷۶۷موجود‭‬
مرکز آموزش امام خمینی کرج۲۱۳۴۳۱موجود‭‬
مرکز آموزش امام خمینی کرج۲۱۳۴۴۲موجود‭‬
مرکز آموزش امام خمینی کرج۲۱۳۴۵۳موجود‭‬
مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مرکزی-اراک
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز استان مرکزی - آموزش ۱۳۶۷۸۱موجود‭‬
مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد- دزفول
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز صفی آباد - دزفول۳۴۰۲۱موجود‭‬
مرکز صفی آباد - دزفول۳۴۱۱موجود‭‬
مرکز صفی آباد - دزفول۳۴۳۲موجود‭‬
موسسه تحقیقات پنبه کشور- گرگان
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
موسسه تحقيقات پنبه1048508‭S ۵۱۷ /‮الف‬۹،س۲ ۱۳۶۳‬موجود‭‬
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی گیلان
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز گیلان - آموزش۲۵۲۳۲موجود‭‬
مرکز گیلان - آموزش۲۵۲۴۲موجود‭‬
مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران-ساری
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز مازندران - تحقیقات1048493‭S ۵۱۷ /‮الف‬۹،س۲ ۱۳۶۳‬موجود‭‬
مرکز مازندران - تحقیقات۳۲۸۲موجود‭‬
مرکز مازندران - تحقیقات۵۱۰۶موجود‭‬
مرکز مازندران - تحقیقات۶۶۷۲موجود‭‬
مرکز مازندران - تحقیقات۷۲۴۰موجود‭‬
معاونت آموزش و تجهیز نیروی انسانی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
معاونت آموزش و تجهيز نيروي انساني 1048517‭S ۵۱۷ /‮الف‬۹،س۲ ۱۳۶۳‬موجود‭‬
مرکز آموزش خراسان جنوبی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز خراسان جنوبی - آموزش۴۰۹۵۲موجود‭‬
مرکز خراسان جنوبی - آموزش۴۰۹۶۱موجود‭‬
مرکز خراسان جنوبی - آموزش۴۰۹۷۱موجود‭‬
مرکز خراسان جنوبی - آموزش۴۰۹۸۲موجود‭‬
مرکز تحقیقات کشاورزی خراسان شمالی- بجنورد
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز خراسان شمالی - تحقیقات1048502‭S ۵۱۷ /‮الف‬۹،س۲ ۱۳۶۳‬موجود‭‬
مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز آذربایجان غربی - تحقیقات۳۹۲‭S۵۱۷‬ ‭ /‮الف‬۹،س۲ ۱۳۶۳‬۱موجود‭‬
مرکز آذربایجان غربی - تحقیقات۳۲۴۶‭S۵۱۷‬ ‭ /‮الف‬۹،س۲ ۱۳۶۳‬۲موجود‭‬
مرکز آذربایجان غربی - تحقیقات۳۲۴۸‭S۵۱۷‬ ‭ /‮الف‬۹،س۲ ۱۳۶۳‬۳موجود‭‬
مركز آموزش شهید فارسی اصفهان
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز اصفهان - آموزش۷۰۹۱۱موجود‭‬
مرکز ترویج و توسعه تکنولوژی هراز
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز ترویج و توسعه تکنولوژی هراز۶۰۰۳۱موجود‭‬
مرکز ترویج و توسعه تکنولوژی هراز۶۰۰۴۲موجود‭‬
مرکز ترویج و توسعه تکنولوژی هراز۶۰۰۵۲موجود‭‬
مرکز آموزش شهید خیابانیان سیستان و بلوچستان
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز زاهدان - آموزش - شهید خیابانیان۱۴۹۵۱موجود‭‬
موسسه تحقیقات فنی- مهندسی کشاورزی کرج
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
موسسه تحقيقات فني-مهندسي کشاورزي۲۷۰۶‭مS۵۱۷‬ ‭ /آ۲م۳۷۱موجود‭‬
موسسه تحقيقات فني-مهندسي کشاورزي۲۷۰۷‭مS۵۱۷‬ ‭ /آ۲م۳۷۲موجود‭‬
موسسه تحقيقات فني-مهندسي کشاورزي۲۸۲۸‭مS۵۱۷‬ ‭ /آ۲م۳۷۱موجود‭‬
موسسه تحقيقات فني-مهندسي کشاورزي۲۸۲۹‭مS۵۱۷‬ ‭ /آ۲م۳۷۲موجود‭‬
مرکز آموزش الغدیر- لرستان
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز لرستان1048487‭S ۵۱۷ /‮الف‬۹،س۲ ۱۳۶۳‬موجود‭‬
مدیریت شیلات استان فارس
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مديريت شيلات استان فارس 1048521‭S ۵۱۷ /‮الف‬۹،س۲ ۱۳۶۳‬موجود‭‬
مرکز آموزش کرمان
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز کرمان - آموزش۲۹۸۱موجود‭‬
مرکز کرمان - آموزش۳۰۲۲موجود‭‬
مرکز کرمان - آموزش۷۴۸۴۲موجود‭‬
مرکز آموزش شهید فروزنده مازندران. پردیس تنکابن
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
محل نگهداری تنکابن1۱۳موجود‭‬
محل نگهداری تنکابن1۴۹۶موجود‭‬
موسسه تحقیقات پسته رفسنجان
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
پژوهشکده پسته۳۴۰‭S ۵۱۷ /‮الف‬۹،س۲ ۱۳۶۳‬موجود‭‬
پژوهشکده پسته۳۴۷‭S۵۱۷‬ ‭ /‮الف‬۹،س۲ ۱۳۶۳‬موجود‭‬
مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلستان- گرگان
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز گلستان۱۲۰۶۰۰‭S۵۱۷‬ ‭ /‮الف‬۹،س۲ ۱۳۶۳‬موجود‭‬
موسسه تحقیقات خرما و میوه های گرمسیری اهواز
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
پژوهشکده خرما و میوه های گرمسیری۵۷۴‭S۵۱۷‬ ‭ /‮الف‬۹،س۲ ۱۳۶۳‬۲موجود‭‬
پژوهشکده خرما و میوه های گرمسیری۵۷۵‭S۵۱۷‬ ‭ /‮الف‬۹،س۲ ۱۳۶۳‬۱موجود‭‬
مرکز تحقیقات چای کشور
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز تحقيقات چاي کشور ۸۲۸‭S ۵۱۷ /‮الف‬۹،س۲ ۱۳۶۳‬موجود‭‬
مرکز تحقيقات چاي کشور ۸۲۹موجود‭‬
مرکز آموزش شهید فروزنده مازندران. پردیس بابلسر
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
محل نگهداری بابلسر2۱۶۲موجود‭‬
محل نگهداری بابلسر2۷۵۸موجود‭‬
محل نگهداری بابلسر2۱۰۰۷موجود‭‬
مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس- شیراز
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز فارس - تحقیقات ۱۵۱‭S ۵۱۷ /‮الف‬۹،س۲ ۱۳۶۳‬موجود‭‬
مرکز فارس - تحقیقات ۱۵۲‭S۵۱۷‬ ‭ /‮الف‬۹،س۲ ۱۳۶۳‬موجود‭‬
مرکز فارس - تحقیقات ۱۵۳‭S۵۱۷‬ ‭ /‮الف‬۹،س۲ ۱۳۶۳‬موجود‭‬
مرکز فارس - تحقیقات ۱۵۴‭S۵۱۷‬ ‭ /‮الف‬۹،س۲ ۱۳۶۳‬۳موجود‭‬
مرکز تحقیقات کشاورزی بلوچستان-ایرانشهر
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز بلوچستان - تحقیقات1048516‭S ۵۱۷ /‮الف‬۹،س۲ ۱۳۶۳‬موجود‭‬
مركز آموزش شهید فروزنده مازندران
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز مازندران - آموزش۲۵۱۸موجود‭‬
مرکز مازندران - آموزش۲۵۱۹موجود‭‬
مرکز آموزش بعثت فارس. پردیس علی آباد کمین
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز فارس - آموزش - علی آباد کمین۷۶۱۲موجود‭‬
مرکز فارس - آموزش - علی آباد کمین۲۶۵۵۱موجود‭‬
مرکز فارس - آموزش - علی آباد کمین۳۹۸۸۱موجود‭‬
مرکز اسناد علمی معاونت ترویج و آموزش سازمان تات
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
کتابخانه و مرکز اسناد علمي معاونت ترويج و آموزش سازمان تات ۲۸۲‭S ۵۳۰ /۳ ‮الف‬۹س۲ ۱۳۶۳‬۳موجود‭‬
کتابخانه و مرکز اسناد علمي معاونت ترويج و آموزش سازمان تات ۲۷۰۹‭S ۵۳۰ /۳ ‮الف‬۹س۲ ۱۳۶۳‬۲موجود‭‬
کتابخانه و مرکز اسناد علمي معاونت ترويج و آموزش سازمان تات ۷۷۸۹‭S ۵۳۰ /۳ ‮الف‬۹س۲ ۱۳۶۳‬۱موجود‭‬
کتابخانه و مرکز اسناد علمي معاونت ترويج و آموزش سازمان تات ۷۷۹۰‭S ۵۳۰ /۳ ‮الف‬۹س۲ ۱۳۶۳‬۲موجود‭‬
کتابخانه و مرکز اسناد علمي معاونت ترويج و آموزش سازمان تات ۱۱۲۱۶‭S ۵۳۰ /۳ ‮الف‬۹س۲ ۱۳۶۳‬۳موجود‭‬
مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان- سبزوار
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز خراسان رضوی - تحقیقات - سبزوار1048515‭S ۵۱۷ /‮الف‬۹،س۲ ۱۳۶۳‬موجود‭‬
مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان- اهواز
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز خوزستان - تحقیقات1048492‭S ۵۱۷ /‮الف‬۹،س۲ ۱۳۶۳‬موجود‭‬
پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری-تهران
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
پژوهشکده حفاظت خاک و آبخيزداري۳۵۷۰۱موجود‭‬
مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی قم
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز قم - تحقیقات۲۴۳۸‭S۵۱۷‬ ‭ /‮الف‬۹،س۲ ۱۳۶۳‬موجود‭‬
مرکز قم - تحقیقات۲۴۳۹۲موجود‭‬
مرکز آموزش بعثت فارس. پردیس جهرم
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز فارس - آموزش - جهرم۵۲۸موجود‭‬
مرکز آموزش الغدیرلرستان. پردیس بروجرد
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز لرستان - آموزش - بروجرد۳۱۵موجود‭‬
مرکز لرستان - آموزش - بروجرد۳۱۶موجود‭‬
کتابخانه مرکزی کشاورزی تهران
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
کتابخانه مرکزي کشاورزي (تهران) 1048494‭S ۵۱۷ /‮الف‬۹،س۲ ۱۳۶۳‬موجود‭‬
مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی بوشهر
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز بوشهر - تحقیقات۱۷۰۴‭S ۵۱۷ /‮الف‬۹،س۲ ۱۳۶۳‬موجود‭‬
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند کرج
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
موسسه تحقيقات اصلاح و تهيه بذر چغندرقند۱۰۳۹‭S ۵۱۷ /‮الف‬۹،س۲ ۱۳۶۳‬موجود‭‬
موسسه تحقيقات اصلاح و تهيه بذر چغندرقند۱۰۴۰‭S۵۱۷‬ ‭ /‮الف‬۹،س۲ ۱۳۶۳‬موجود‭‬
موسسه تحقيقات اصلاح و تهيه بذر چغندرقند۱۰۴۱‭S۵۱۷‬ ‭ /‮الف‬۹،س۲ ۱۳۶۳‬موجود‭‬
موسسه تحقيقات اصلاح و تهيه بذر چغندرقند۱۰۴۲‭S۵۱۷‬ ‭ /‮الف‬۹،س۲ ۱۳۶۳‬موجود‭‬
مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی سیستان-زابل
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز سیستان - تحقیقات - زابل1048495‭S ۵۱۷ /‮الف‬۹،س۲ ۱۳۶۳‬موجود‭‬
مرکز آموزش شهید زمانپور تهران
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز تهران - آموزش۲۴۴۰۲موجود‭‬
نظرسنجی