رکورد قبلیرکورد بعدی

" مجموعه مقالات اجلاس تخصصی نان "


نام مرکز : سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره رکورد : 18446957
زبان مدرک : فارسی
سرشناسه : اجلاس تخصصی نان (نخستین:‭۱۳۷۳ ‬: تهران)
عنوان و نام پديدآور : مجموعه مقالات اجلاس تخصصی نان/ گردآورنده و ویراستار رسول پایان؛ با همکاری خدیجه خوش‌طینت
محل نشر : تهران
نام ناشر، بخش کننده وغیره : : انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی کشور
تاریخ نشر و بخش و غیره : ، ‭۱۳۷۴‬.
صفحه شمار : ‮ج،‭۳۱۱‬ص.‬: جدول، نمودار
يادداشت : زبان: فارسی
يادداشت : عنوان روی جلد: نان: مسایل تکنیکی، تغذیه‌ای، بهداشتی، اقتصادی و اجتماعی.
کتابنامه، واژه نامه و نمايه : کتابنامه
موضوع : نان -- ایران -- صنعت و تجارت -- کنگره‌ها
موضوع : نان -- ایران -- صنعت و تجارت -- مقاله‌ها و خطابه‌ها
موضوع : گندم -- ایران -- تجارت -- مقاله‌ها و خطابه‌ها
رده بندی کنگره : ‭HD۹۰۵۸‬‭ /ن۲۳،‮الف‬۹ ۱۳۷۳‬
عنوان روي جلد : نان: مسایل تکنیکی، تغذیه‌ای، بهداشتی، اقتصادی و اجتماعی.
عنوان دیگر : نان: مسایل تکنیکی، تغذیه‌ای، بهداشتی، اقتصادی و اجتماعی
شناسه افزوده : پایان، رسول، گردآورنده
: خوش‌طینت، خدیجه، گردآورنده
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلستان- گرگان
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز گلستان۶۶۸‭HD ۹۰۵۸ /ن۲۳ ‮الف‬۹ ۱۳۷۳‬موجود‭‬
مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز آذربایجان غربی - تحقیقات۴۴۸۰‭HD۹۰۵۸‬ ‭ /ن۲۳،‮الف‬۹ ۱۳۷۳‬موجود‭‬
مرکز تحقیقات کشاورزی هرمزگان- بندرعباس
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز هرمزگان - تحقیقات ۲۰۷۹‭HD ۹۰۵۸ /ن۲۳،‮الف‬۹ ۱۳۷۳‬موجود‭‬
مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس- شیراز
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز فارس - تحقیقات 1048586‭HD ۹۰۵۸ /ن۲۳،‮الف‬۹ ۱۳۷۳‬موجود‭‬
مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد- دزفول
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز صفی آباد - دزفول۱۴۴‭HD ۹۰۵۸ /ن۲۳،‮الف‬۹ ۱۳۷۳‬موجود‭‬
کتابخانه مرکزی کشاورزی تهران
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
کتابخانه مرکزي کشاورزي (تهران) 1048581‭HD ۹۰۵۸ /ن۲۳،‮الف‬۹ ۱۳۷۳‬موجود‭‬
مرکز آموزش شهید زمانپور تهران
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز تهران - آموزش۴۳۱۱موجود‭‬
موسسه تحقیقات فنی- مهندسی کشاورزی کرج
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
موسسه تحقيقات فني-مهندسي کشاورزي۲۷۱۶‭HD۹۰۵۸‬ ‭ /ن۲۳،‮الف‬۹ ۱۳۷۴موجود‭‬
موسسه تحقيقات فني-مهندسي کشاورزي۲۷۱۷‭HD۹۰۵۸‬ ‭ /ن۲۳،‮الف‬۹ ۱۳۷۴موجود‭‬
موسسه تحقيقات فني-مهندسي کشاورزي۴۶۹۰‭HD۹۰۵۸‬ ‭ /ن۲۳،‮الف‬۹ ۱۳۷۴موجود‭‬
نظرسنجی