رکورد قبلیرکورد بعدی

" مدیریت توسعه (تحول سازمان به مثابه استراتژی توسعه) "


نام مرکز : سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره رکورد : 18446965
زبان مدرک : فارسی
سرشناسه : م‍ح‍م‍دزاده‌، ع‍ب‍اس‌، ۱۳۲۴-
عنوان و نام پديدآور : مدیریت توسعه (تحول سازمان به مثابه استراتژی توسعه)/ عباس محمدزاده
محل نشر : تهران
نام ناشر، بخش کننده وغیره : : سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها(سمت)
تاریخ نشر و بخش و غیره : ، ‭۱۳۷۴ ،۱۳۷۷ ،۱۳۷۹ ،۱۳۸۱-۱۳۷۵‬.
فروست : (سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها(سمت)؛ ‌‭۱۳۱ ‬. مدیریت؛ ‌۱‬‬)
صفحه شمار : ‮هشت،‭[۳۶۷]‬ص.‬: جدول
يادداشت : زبان: فارسی
يادداشت : پشت جلد به انگلیسی:‭Abbas mohammadzadeh. Development management(Organizational change as a development strategy‬.
کتابنامه، واژه نامه و نمايه : کتابنامه
موضوع : تحول سازمانی
موضوع : برنامه‌ریزی استراتژیک
رده بندی کنگره : ‭HD۵۸/۸‬‭ /م۳،م۴‬
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
موسسه تحقیقات برنج کشور- رشت
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
موسسه تحقيقات برنج کشور ۲۰۳۷‭HD۵۸/۸‬ ‭ /م۳م۴‬ ۱۳۷۴موجود‭‬
مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کردستان-سنندج
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز تحقيقات کشاورزي و منابع طبيعي کردستان (سنندج)1048612‭HD ۵۸ /۸ /م۳،م۴‬موجود‭‬
مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز اصفهان - تحقیقات۲۴۲۴‭HD ۵۸ /۸ /م۳،م۴‬موجود‭‬
مرکز آموزش عالی امام خمینی(ره)
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز آموزش امام خمینی کرج۶۰۸۰۱موجود‭‬
مرکز آموزش امام خمینی کرج۶۳۲۷۱موجود‭‬
مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مرکزی-اراک
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز استان مرکزی - آموزش ۵۶۷۹موجود‭‬
مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی-گلستان
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
تحقيقات شیلات - ذخاير آبزيان آبهاي داخلي گلستان1081001‭HD ۵۸ /۸ /م۳،م۴ ۱۳۷۷‬موجود‭‬
سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری قزوین
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري کشور. استان قزوين1048623‭HD ۵۸ /۸ /م۳،م۴‬موجود‭‬
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی گیلان
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز گیلان - آموزش۴۸۸۰موجود‭‬
مرکز اسناد علمی معاونت ترویج و آموزش سازمان تات
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
کتابخانه و مرکز اسناد علمي معاونت ترويج و آموزش سازمان تات ۵۱۵۹‭HD ۵۸ /۸ /م۳،م۴‬موجود‭‬
کتابخانه و مرکز اسناد علمي معاونت ترويج و آموزش سازمان تات ۵۱۶۰موجود‭‬
مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی ایلام
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز ایلام۲۸۴۱‭HD۵۸/۸‬ ‭ /م۳،م۴‬موجود‭‬
مرکز ایلام۲۸۴۲‭HD ۵۸ /۸ /م۳،م۴ ۱۳۷۷‬موجود‭‬
مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران-ساری
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز مازندران - تحقیقات1048620‭HD ۵۸ /۸ /م۳،م۴‬موجود‭‬
مرکز مازندران - تحقیقات۶۴۱۸موجود‭‬
مرکز مازندران - تحقیقات۷۴۶۴موجود‭‬
مركز آموزش بعثت فارس
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز فارس - آموزش۶۴۲۳موجود‭‬
مرکز فارس - آموزش۹۱۹۳۱موجود‭‬
مرکز فارس - آموزش۹۴۷۱۱موجود‭‬
مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی یاسوج
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز کهگیلویه و بویراحمد - تحقیقات1048619‭HD ۵۸ /۸ /م۳،م۴‬موجود‭‬
مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز آذربایجان غربی - تحقیقات۱۹۱۵‭HD۵۸/۸‬ ‭ /م۳،م۴‬موجود‭‬
مرکز آموزش سمنان.پردیس رسول اکرم دامغان
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز سمنان - آموزش - رسول اکرم (ص) دامغان۵۳۸۸موجود‭‬
مرکز سمنان - آموزش - رسول اکرم (ص) دامغان۵۳۸۹موجود‭‬
موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
موسسه آموزش عالي علمي كاربردي جهاد كشاورزي۲۴۸۵۱موجود‭‬
سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور-تهران
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري کشور (تهران) 1048622‭HD ۵۸ /۸ /م۳،م۴‬موجود‭‬
مرکز تحقیقات آرتمیای کشور- ارومیه
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
تحقيقات شیلات - آرتمياي اروميه۱۱۰۳‭HD۵۸/۸‬ ‭ /م۳،م۴‬موجود‭‬
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی زنجان
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز زنجان۲۵۵۳۶‭HD ۵۸ /۸‭ /م۳ م۴‬موجود‭‬
مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشاورزی تهران
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز فناوری اطلاعات و اطلاع رسانی کشاورزی1048609‭HD ۵۸ /۸ /م۳،م۴‬موجود‭‬
موسسه تحقیقات علوم دامی کشور- کرج
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
موسسه تحقيقات علوم دامي کشور1048618‭HD ۵۸ /۸ /م۳،م۴‬موجود‭‬
نظرسنجی