رکورد قبلیرکورد بعدی

" جغرافیای آبها و مدیریت منابع آب "


نام مرکز : سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره رکورد : 18446966
زبان مدرک : فارسی
سرشناسه : ولایتی، سعدالله
عنوان و نام پديدآور : جغرافیای آبها و مدیریت منابع آب/ سعدالله ولایتی
محل نشر : [مشهد]
نام ناشر، بخش کننده وغیره : : انتشارات خراسان
تاریخ نشر و بخش و غیره : ، ‭۱۳۷۴‬.
صفحه شمار : ‮سیزده،‭۳۵۸‬ص.‬: مصور، جدول، نمودار، نقشه
يادداشت : زبان: فارسی
کتابنامه، واژه نامه و نمايه : کتابنامه: ص.‭۳۵۸-۳۵۷ ‬
موضوع : آب
موضوع : آب، منابع
موضوع : آب‌های زیرزمینی
رده بندی کنگره : ‭GB۶۶۱/۲‬‭ /و۸،ج۷‬
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
مرکز تحقیقات کشاورزی خراسان جنوبی-بیرجند
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز خراسان جنوبی - تحقیقات1048638‭GB ۶۶۱ /۲ /و۸،ج۷‬موجود‭‬
مرکز آموزش سمنان
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز سمنان - آموزش۳۵۱۸موجود‭‬
مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی سمنان
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز سمنان - تحقیقات1048634‭GB ۶۶۱ /۲ /و۸،ج۷‬موجود‭‬
مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز اصفهان - تحقیقات1048624‭GB ۶۶۱ /۲ /و۸،ج۷‬موجود‭‬
مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کردستان-سنندج
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز تحقيقات کشاورزي و منابع طبيعي کردستان (سنندج)1048632‭GB ۶۶۱ /۲ /و۸،ج۷‬موجود‭‬
سازمان جهاد کشاورزی اصفهان
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
سازمان جهاد کشاورزي استان اصفهان 1048641‭GB ۶۶۱ /۲ /و۸،ج۷‬موجود‭‬
مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمانشاه
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز کرمانشاه - تحقیقات۴۱۱‭GB۶۶۱/۲‬ ‭/و۸ج۷‬ ۱۳۷۴موجود‭‬
مرکز آموزش شهید هاشمی نژاد خراسان رضوی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز خراسان رضوی - آموزش۱۱۳۴۸موجود‭‬
مرکز خراسان رضوی - آموزش۱۱۳۴۹موجود‭‬
مرکز آموزش میرزاکوچک خان گیلان.شیلات
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز گیلان - آموزش - شیلات۲۱۷۶موجود‭‬
مركز آموزش بعثت فارس
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز فارس - آموزش۸۹۱۳موجود‭‬
مرکز فارس - آموزش۸۹۱۴موجود‭‬
مرکز فارس - آموزش۱۳۵۹۱موجود‭‬
مرکز فارس - آموزش۱۳۵۹۰موجود‭‬
مرکز آموزش الغدیر- لرستان
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز لرستان1048626‭GB ۶۶۱ /۲ /و۸،ج۷‬موجود‭‬
مرکز لرستان۵۰۳موجود‭‬
مرکز لرستان۵۰۴موجود‭‬
مرکز لرستان۲۱۱۴موجود‭‬
مرکز لرستان۲۱۱۵موجود‭‬
مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان- مشهد
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز خراسان رضوی - تحقیقات۳۳۱۱موجود‭‬
مرکز خراسان رضوی - تحقیقات۳۳۱۲‭GB ۶۶۱ /۲ /و۸،ج۷‬موجود‭‬
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع۱۰۳۴۸۰‭GB ۶۶۱ /۲ /و۸،ج۷‬موجود‭‬
موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع۱۰۴۲۶۳‭GB۶۶۱/۲‬ ‭ /و۸،ج۷‬موجود‭‬
موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع۱۰۵۱۱۶‭GB۶۶۱/۲‬ ‭ /و۸،ج۷‬موجود‭‬
مرکز تحقیقات، آموزش کشاورزی و منابع طبیعی یزد
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز یزد۳۵۴۴۱موجود‭‬
سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور-تهران
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري کشور (تهران) 1048644‭GB ۶۶۱ /۲ /و۸،ج۷‬موجود‭‬
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی زنجان
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز زنجان۲۰۶۶۸‭GB۶۶۱/۲‬ ‭ /و۸،ج۷‬موجود‭‬
مرکز زنجان۲۰۹۱۴‭GB۶۶۱/۲‬ ‭ /و۸،ج۷‬موجود‭‬
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
موسسه تحقيقات اصلاح و تهيه نهال و بذر 1048639‭GB ۶۶۱ /۲ /و۸،ج۷‬موجود‭‬
مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلستان- گرگان
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز گلستان۱۲۰۶۰۵‭GB۶۶۱/۲‬ ‭ /و۸،ج۷‬موجود‭‬
مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمان
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز کرمان - تحقیقات۱۱۵‭GB ۶۶۱ /۲ /و۸،ج۷‬موجود‭‬
مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران-ساری
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز مازندران - تحقیقات1048643‭GB ۶۶۱ /۲ /و۸،ج۷‬موجود‭‬
مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان- سبزوار
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز خراسان رضوی - تحقیقات - سبزوار1048642‭GB ۶۶۱ /۲ /و۸،ج۷‬موجود‭‬
مرکز تحقیقات کشاورزی خراسان شمالی- بجنورد
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز خراسان شمالی - تحقیقات1048637‭GB ۶۶۱ /۲ /و۸،ج۷‬موجود‭‬
پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری-تهران
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
پژوهشکده حفاظت خاک و آبخيزداري۲۵۰‭GB۱۰۰۳/۲ /و۸ /ج۷ ۱۳۷۴‬موجود‭‬
مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی قم
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز قم - تحقیقات۷۸‭‭GB۶۶۱/۲‬‭‭ /و۸،ج۷‬موجود‭‬
مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی یاسوج
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز کهگیلویه و بویراحمد - تحقیقات1048629‭GB ۶۶۱ /۲ /و۸،ج۷‬موجود‭‬
موسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان دریای خزر- رشت
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
انستیتو تحقیقات بین المللی تاسماهیان دریای خزر۲۱۲‭GB۶۶۱/۲‬ ‭ /و۸،ج۷‬موجود‭‬
موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
موسسه آموزش عالي علمي كاربردي جهاد كشاورزي۹۱۸۱موجود‭‬
مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی سیستان-زابل
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز سیستان - تحقیقات - زابل1048625‭GB ۶۶۱ /۲ /و۸،ج۷‬موجود‭‬
مرکز تحقیقات آرتمیای کشور- ارومیه
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
تحقيقات شیلات - آرتمياي اروميه۵۶۳‭GB۶۶۱/۲‬ ‭ /و۸،ج۷‬موجود‭‬
نظرسنجی