رکورد قبلیرکورد بعدی

" اقتصاد کشورهای با برنامه‌ریزی متمرکز "


نام مرکز : سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره رکورد : 18446971
زبان مدرک : فارسی
سرشناسه : افشاری، زهرا، مترجم
عنوان و نام پديدآور : اقتصاد کشورهای با برنامه‌ریزی متمرکز/ تالیف زهرا افشاری
محل نشر : [تهران]
نام ناشر، بخش کننده وغیره : : دانشگاه الزهرا(س)
تاریخ نشر و بخش و غیره : ، ‭۱۳۶۹ ،۱۳۷۰‬.
فروست : (انتشارات دانشگاه الزهرا(س)؛ ‌‭۴۳ ‬‬)
صفحه شمار : ‮‭۲۷۶‬ص.‬: جدول، نمودار
يادداشت : زبان: فارسی
کتابنامه، واژه نامه و نمايه : کتابنامه: ص. ‭۲۷۶-[۲۷۱]‬؛ همچنین به‌صورت زیرنویس
موضوع : کشورهای کمونیستی -- سیاست اقتصادی
موضوع : روسیه‌شوروی -- سیاست اقتصادی
رده بندی کنگره : ‭HC۷۰۴‬‭ /‮الف‬۷،‮الف‬۷‬
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
مركز آموزش بعثت فارس
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز فارس - آموزش۵۱۰۶۱موجود‭‬
مرکز فارس - آموزش۵۱۰۷۱موجود‭‬
مرکز فارس - آموزش۵۳۳۶۱موجود‭‬
مرکز آموزش الغدیر- لرستان
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز لرستان1048650‭HC ۷۰۴ /‮الف‬۷،‮الف‬۷‬موجود‭‬
مرکز لرستان۲۴۸۰موجود‭‬
مرکز لرستان۲۴۸۱موجود‭‬
مرکز لرستان۲۴۸۲موجود‭‬
مرکز لرستان۲۴۸۳موجود‭‬
مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان- مشهد
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز خراسان رضوی - تحقیقات1048654‭HC ۷۰۴ /‮الف‬۷،‮الف‬۷‬موجود‭‬
مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز آذربایجان غربی - تحقیقات۸۲‭HC۷۰۴‬ ‭ /‮الف‬۷،‮الف‬۷‬موجود‭‬
مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی-گلستان
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
تحقيقات شیلات - ذخاير آبزيان آبهاي داخلي گلستان1048658‭HC ۷۰۴ /‮الف‬۷،‮الف‬۷‬موجود‭‬
مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمان
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز کرمان - تحقیقات۲۲۵‭HC ۷۰۴ /‮الف‬۷،‮الف‬۷‬موجود‭‬
مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز همدان۶۴۳موجود‭‬
مرکز اسناد علمی معاونت ترویج و آموزش سازمان تات
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
کتابخانه و مرکز اسناد علمي معاونت ترويج و آموزش سازمان تات ۱۷۵۹‭HC ۷۰۴ /‮الف‬۷،‮الف‬۷‬موجود‭‬
مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمانشاه
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز کرمانشاه - تحقیقات۶۳۶‭HC۷۰۴‬ ‭/‮الف‬۷‮الف‬۷‬ ۱۳۶۹موجود‭‬
مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران-ساری
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز مازندران - تحقیقات۷۳۸۳‭HC ۷۰۴ /‮الف‬۷،‮الف‬۷‬موجود‭‬
نظرسنجی