رکورد قبلیرکورد بعدی

" تاریخ روابط سیاسی ایران و انگلیسی در قرن نوزدهم میلادی "


نام مرکز : سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره رکورد : 18446973
زبان مدرک : فارسی
سرشناسه : محمود، محمود،‭۱۳۴۴-۱۲۶۱ ‬
عنوان و نام پديدآور : تاریخ روابط سیاسی ایران و انگلیسی در قرن نوزدهم میلادی/ تالیف محمود محمود
محل نشر : تهران
نام ناشر، بخش کننده وغیره : : اقبال
تاریخ نشر و بخش و غیره : ، ‭۱۳۶۷‬-.
صفحه شمار : ‮ج‬
کتابنامه، واژه نامه و نمايه : کتابنامه به‌صورت زیرنویس
موضوع : ایران -- روابط خارجی -- انگلستان
موضوع : انگلستان -- روابط خارجی -- ایران
موضوع : ایران -- تاریخ -- قاجاریان،‭۱۳۴۴-۱۱۹۳ ‬ق
رده بندی کنگره : ‭DSR۱۳۲۴‬‭ /‮الف‬۸،م۳‬
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
مركز آموزش شهید باکری آذربایجان غربی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز آذربایجان غربی - آموزش۶۴۸۱موجود‭‬
مرکز آذربایجان غربی - آموزش۶۴۹۲موجود‭‬
مرکز آذربایجان غربی - آموزش۶۵۰۳موجود‭‬
مرکز آذربایجان غربی - آموزش۶۵۱۴موجود‭‬
مرکز آذربایجان غربی - آموزش۶۵۲۵موجود‭‬
مرکز آذربایجان غربی - آموزش۶۵۳۶موجود‭‬
مرکز آذربایجان غربی - آموزش۶۵۴۷موجود‭‬
مرکز آذربایجان غربی - آموزش۶۵۵۸موجود‭‬
مرکز تحقیقات، آموزش کشاورزی و منابع طبیعی یزد
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز یزد۹۹۸۴‭DSR۱۳۲۴‬ ‭ /‮الف‬۸،م۳‬موجود‭‬
مرکز یزد۱۱۳۸۳‭DSR۱۳۲۴‬ ‭ /‮الف‬۸،م۳‬موجود‭‬
مرکز یزد۱۱۳۸۴‭DSR۱۳۲۴‬ ‭ /‮الف‬۸،م۳‬موجود‭‬
مرکز یزد۱۱۳۸۵‭DSR۱۳۲۴‬ ‭ /‮الف‬۸،م۳‬موجود‭‬
مرکز یزد۱۱۳۸۶‭DSR۱۳۲۴‬ ‭ /‮الف‬۸،م۳‬موجود‭‬
مرکز یزد۱۱۳۸۷‭DSR۱۳۲۴‬ ‭ /‮الف‬۸،م۳‬موجود‭‬
مرکز آموزش کرمان
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز کرمان - آموزش۸۳۹۹۶موجود‭‬
مرکز کرمان - آموزش۸۴۰۰۷موجود‭‬
مرکز کرمان - آموزش۸۴۰۱۸موجود‭‬
مرکز آموزش کلارآباد
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز مازندران - آموزش - کلارآباد۳۵۷۴موجود‭‬
مرکز مازندران - آموزش - کلارآباد۳۵۷۵موجود‭‬
مرکز مازندران - آموزش - کلارآباد۳۵۷۶موجود‭‬
مرکز مازندران - آموزش - کلارآباد۳۵۷۷موجود‭‬
مرکز مازندران - آموزش - کلارآباد۳۵۷۸موجود‭‬
مرکز مازندران - آموزش - کلارآباد۳۵۷۹موجود‭‬
مرکز مازندران - آموزش - کلارآباد۳۵۸۰موجود‭‬
مرکز مازندران - آموزش - کلارآباد۳۵۸۱موجود‭‬
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی گیلان
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز گیلان - آموزش۱۰۳۶۱موجود‭‬
مرکز گیلان - آموزش۱۰۳۷۲موجود‭‬
مرکز گیلان - آموزش۱۰۳۸۳موجود‭‬
مرکز گیلان - آموزش۱۰۳۹۴موجود‭‬
مرکز گیلان - آموزش۱۰۴۲۷موجود‭‬
مرکز گیلان - آموزش۱۰۴۳۶موجود‭‬
مرکز گیلان - آموزش۱۰۴۴۵موجود‭‬
مرکز گیلان - آموزش۱۰۶۸۸موجود‭‬
نظرسنجی