رکورد قبلیرکورد بعدی

" کامپیوتر برای همه: مناسب برای یک دوره آموزش عمومی کامپیوتر "


نام مرکز : سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره رکورد : 18447010
زبان مدرک : فارسی
سرشناسه : ق‍راخ‍ان‍ی‌ ب‍ه‍ار، اک‍ب‍ر، ۱۳۳۰-
عنوان و نام پديدآور : کامپیوتر برای همه: مناسب برای یک دوره آموزش عمومی کامپیوتر/ اکبر قراخانی بهار
محل نشر : [تهران]
نام ناشر، بخش کننده وغیره : : الف. قراخانی بهار
تاریخ نشر و بخش و غیره : ، ‭۱۳۷۰ ،۱۳۷۱‬.
صفحه شمار : ‮‭۱۴۴‬ص.‬: مصور، نمودار
يادداشت : زبان: فارسی
يادداشت : پشت جلد به انگلیسی:‭Akbar gharakhani bahar: Computer for everyone‬.
کتابنامه، واژه نامه و نمايه : واژه‌نامه
موضوع : کامپیوترها -- راهنمای آموزشی
رده بندی کنگره : ‭QA۷۶/۲۷‬‭ /ق۴،ک۲‬
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
مرکز تحقیقات کشاورزی سمنان-شاهرود
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز سمنان - شاهرود۶۸۰۷‭QA ۷۶ /۲۷ /ق۴،ک۲‬موجود‭‬
پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی-انزلی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
تحقیقات شیلات - آبزي‌پروري انزلي۴۰۲‭QA۷۶/۲۷‬ ‭ /ق۴ک۲‬موجود‭‬
مرکز آموزش سمنان
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز سمنان - آموزش۲۶۷۳۱موجود‭‬
مرکز سمنان - آموزش۲۶۷۴۱موجود‭‬
مرکز آموزش الغدیر- لرستان
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز لرستان1048707‭QA ۷۶ /۲۷ /ق۴،ک۲‬موجود‭‬
مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کردستان-سنندج
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز تحقيقات کشاورزي و منابع طبيعي کردستان (سنندج)1048705‭QA ۷۶ /۲۷ /ق۴،ک۲‬موجود‭‬
مرکز آموزش سمنان.پردیس رسول اکرم دامغان
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز سمنان - آموزش - رسول اکرم (ص) دامغان۱۱۹۳موجود‭‬
مرکز سمنان - آموزش - رسول اکرم (ص) دامغان۱۱۹۴موجود‭‬
مرکز سمنان - آموزش - رسول اکرم (ص) دامغان۱۱۹۵موجود‭‬
مرکز سمنان - آموزش - رسول اکرم (ص) دامغان۱۱۹۶موجود‭‬
مرکز سمنان - آموزش - رسول اکرم (ص) دامغان۱۱۹۷موجود‭‬
مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی بوشهر
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز بوشهر - تحقیقات۶۰۹‭QA ۷۶ /۲۷ /ق۴ک۲‬موجود‭‬
پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری-تهران
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
پژوهشکده حفاظت خاک و آبخيزداري1048704‭QA ۷۶ /۲۷ /ق۴،ک۲‬موجود‭‬
پژوهشکده حفاظت خاک و آبخيزداري۳۵۱۹موجود‭‬
نظرسنجی