رکورد قبلیرکورد بعدی

" مجموعه کامل قوانین و مقررات استخدامی شامل: قانون استخدام کشوری و آئین‌نامه‌ها و مقررات اجرائی آن...با آخرین اصلاحات "


نام مرکز : سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره رکورد : 18447022
زبان مدرک : فارسی
سرشناسه : ایران. قوانین و احکام
عنوان و نام پديدآور : مجموعه کامل قوانین و مقررات استخدامی شامل: قانون استخدام کشوری و آئین‌نامه‌ها و مقررات اجرائی آن...با آخرین اصلاحات/ گردآورنده محمدحسن وطنی
محل نشر : تهران
نام ناشر، بخش کننده وغیره : : دانشور
تاریخ نشر و بخش و غیره : ، ‭۱۳۷۱ ،۱۳۷۵‬.
وضعیت ويراست : [ویرایش‭[؟ ‬
صفحه شمار : ‮سی، ‭۱۴۲۵‬ ص.‬
يادداشت : زبان: فارسی
: بالای عنوان: جنگ مقررات استخدامی
موضوع : استخدام دولتی -- قوانین و مقررات -- ایران
رده بندی کنگره : ‭KMH۲۹۷۰‬‭ /آ۲۸ ۱۳۷۱‬
شناسه افزوده : وطنی، محمد حسن، گردآورنده
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
مرکز آموزش سمنان
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز سمنان - آموزش۱۰۰۰۰۴۱موجود‭‬
مرکز سمنان - آموزش۱۰۰۰۰۵۱موجود‭‬
مرکز سمنان - آموزش۱۰۰۰۰۶۱موجود‭‬
مرکز سمنان - آموزش۱۰۰۰۰۷۱موجود‭‬
موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
موسسه آموزش عالي علمي كاربردي جهاد كشاورزي۱۵۲۴۱موجود‭‬
موسسه تحقیقات پنبه کشور- گرگان
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
موسسه تحقيقات پنبه۳۷۳‭KMH ۲۹۷۰ /آ۲۸ ۱۳۷۱‬موجود‭‬
موسسه تحقيقات پنبه۳۷۴‭KMH۲۹۷۰‬ ‭ /آ۲۸ ۱۳۷۱‬۲موجود‭‬
مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی سیستان-زابل
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز سیستان - تحقیقات - زابل1048725‭KMH ۲۹۷۰ /آ۲۸ ۱۳۷۱‬موجود‭‬
مرکز آموزش شهید غواصیه کردستان
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز کردستان۲۲۸۶موجود‭‬
مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز آذربایجان شرقی - تحقیقات۱۱۲۹‭KMH۲۹۷۰‬ ‭ /آ۲۸ ۱۳۷۱‬موجود‭‬
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی زنجان
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز زنجان۲۰۴۷۶‭KMH۲۹۷۰‬ ‭ /آ۲۸ ۱۳۷۱‬موجود‭‬
مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی-گلستان
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
تحقيقات شیلات - ذخاير آبزيان آبهاي داخلي گلستان۴۰۰۰۴۸۷KMH۲۹۷۰‬‭‭ /آ۲۸ ۱۳۷۴موجود‭‬
مرکز آموزش علوم و صنایع شیلات خلیج فارس بوشهر
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
تحقیقات شیلات - خلیج فارس بوشهر۹۳۲۱موجود‭‬
مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی تهران- خجیر
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز تحقيقات کشاورزي و منابع طبيعي تهران (خجير) 1048724‭KMH ۲۹۷۰ /آ۲۸ ۱۳۷۱‬موجود‭‬
مرکز تحقیقات کشاورزی خراسان شمالی- بجنورد
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز خراسان شمالی - تحقیقات1048726‭KMH ۲۹۷۰ /آ۲۸ ۱۳۷۱‬موجود‭‬
نظرسنجی