رکورد قبلیرکورد بعدی

" درمان بوسیله گیاهان داروئی "


نام مرکز : سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره رکورد : 18447042
زبان مدرک : فارسی
سرشناسه : رج‍ح‍ان‌، م‍ح‍م‍دص‍ادق‌، ۱۳۱۰-
عنوان و نام پديدآور : درمان بوسیله گیاهان داروئی/ تالیف محمدصادق رجحان
محل نشر : تهران
نام ناشر، بخش کننده وغیره : : آبا
تاریخ نشر و بخش و غیره : ، ،‭۱۳۷۴ ‬.
صفحه شمار : ‮‭[۱۲۶]‬ص.‬: مصور
يادداشت : زبان: فارسی
يادداشت : پشت جلد به انگلیسی:‭M. S. Rojhan/ Treating with medicinal plants‬.
کتابنامه، واژه نامه و نمايه : کتابنامه: ص. ‭[۱۲۳]‬
موضوع : گیاهان دارویی
موضوع : پزشکی سنتی
موضوع : پزشکی -- نسخه‌ها و دستورالعملها
رده بندی کنگره : ‭RS۱۶۴‬‭ /ر۳،د۴‬
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلستان- گرگان
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز گلستان۱۲۰۶۰۶‭RS۱۶۴‬ ‭ /ر۳،د۴‬موجود‭‬
مرکز آموزش سمنان
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز سمنان - آموزش۷۱۱۲موجود‭‬
مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان- مشهد
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز خراسان رضوی - تحقیقات۹۹۳۶‭RS ۱۶۴ /ر۳،د۴‬موجود‭‬
مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز اصفهان - تحقیقات۲۷۰۶‭RS ۱۶۴ /ر۳،د۴‬موجود‭‬
مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی شهرکرد
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز چهارمحال و بختیاری - تحقیقات - شهرکرد۷۲۳۷۱موجود‭‬
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع1048774‭RS ۱۶۴ /ر۳،د۴‬موجود‭‬
کتابخانه مرکزی کشاورزی تهران
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
کتابخانه مرکزي کشاورزي (تهران) 1048777‭RS ۱۶۴ /ر۳،د۴‬موجود‭‬
مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمان
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز کرمان - تحقیقات۱۲۶۷‭RS ۱۶۴ /ر۳،د۴‬موجود‭‬
مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمانشاه
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز کرمانشاه - تحقیقات۲۹۸۸‭RS۱۶۴‬ ‭/ر۳د۴‬ ۱۳۷۴موجود‭‬
مرکز کرمانشاه - تحقیقات۲۹۸۹‭RS۱۶۴‬ ‭/ر۳د۴‬ ۱۳۷۴موجود‭‬
مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران-ساری
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز مازندران - تحقیقات1048773‭RS ۱۶۴ /ر۳،د۴‬موجود‭‬
مركز تحقیقات و آموزش کشاورزی چهارمحال و بختیاری
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز چهارمحال و بختیاری - تحقیقات1048780‭RS ۱۶۴ /ر۳،د۴‬موجود‭‬
مرکز چهارمحال و بختیاری - تحقیقات۲۵۶۵‭RS۱۶۴‬ ‭ /ر۳،د۴‬موجود‭‬
مرکز چهارمحال و بختیاری - تحقیقات۷۲۹۱‭RS۱۶۴‬ ‭ /ر۳،د۴‬موجود‭‬
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
موسسه تحقيقات اصلاح و تهيه نهال و بذر 1048779‭RS ۱۶۴ /ر۳،د۴‬موجود‭‬
نظرسنجی