رکورد قبلیرکورد بعدی

" آبیاری برنج "


نام مرکز : سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره رکورد : 18447044
زبان مدرک : فارسی
سرشناسه : ضیاءتباراحمدی، میر خالق، گردآورنده‌ومترجم
عنوان و نام پديدآور : آبیاری برنج/ ترجمه و تدوین میرخالق ضیاءتباراحمدی
محل نشر : تهران
نام ناشر، بخش کننده وغیره : : جهاد دانشگاهی (دفتر مرکزی)، بخش فرهنگی
تاریخ نشر و بخش و غیره : ، ‭۱۳۶۸‬.
فروست : (جهاد دانشگاهی؛ ‌‭۵۵ ‬‬)
صفحه شمار : ‮‭۴۳‬ص.‬: مصور
يادداشت : زبان: فارسی
موضوع : برنج -- آبیاری
رده بندی کنگره : ‭SB۱۹۱‬‭ /ب۴،ض۹‬
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
مرکز تحقیقات کشاورزی سمنان-شاهرود
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز سمنان - شاهرود۶۸۰۹‭SB ۱۹۱ /ب۴،ض۹‬موجود‭‬
موسسه تحقیقات برنج کشور- رشت
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
موسسه تحقيقات برنج کشور ۸۶۸‭SB۱۹۱‬ ‭ /ب۴ض۹‬ ۱۳۶۸موجود‭‬
مرکز ترویج و توسعه تکنولوژی هراز
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز ترویج و توسعه تکنولوژی هراز۳۱۲موجود‭‬
مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلستان- گرگان
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز گلستان۱۲۰۶۰۷‭SB۱۹۱‬ ‭ /ب۴،ض۹‬موجود‭‬
مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز اصفهان - تحقیقات1048797‭SB ۱۹۱ /ب۴،ض۹‬موجود‭‬
مرکز اسناد علمی معاونت ترویج و آموزش سازمان تات
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
کتابخانه و مرکز اسناد علمي معاونت ترويج و آموزش سازمان تات ۲۷۲۰‭SB۱۹۱‬ ‭ /ب۴،ض۹‬موجود‭‬
مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمان
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز کرمان - تحقیقات۴۶۴۶موجود‭‬
مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمانشاه
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز کرمانشاه - تحقیقات۴۰۳۰‭SB۱۹۱‬ ‭/ب۴ض۹‬ ۱۳۶۸موجود‭‬
مرکز کرمانشاه - تحقیقات۴۰۳۱‭SB۱۹۱‬ ‭/ب۴ض۹‬ ۱۳۶۸موجود‭‬
مرکز کرمانشاه - تحقیقات۴۰۳۲‭SB۱۹۱‬ ‭/ب۴ض۹‬ ۱۳۶۸موجود‭‬
مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران-ساری
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز مازندران - تحقیقات۳۹۹۶موجود‭‬
مرکز مازندران - تحقیقات۶۷۷۱موجود‭‬
معاونت آموزش و تجهیز نیروی انسانی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
معاونت آموزش و تجهيز نيروي انساني 1048798‭SB ۱۹۱ /ب۴،ض۹‬موجود‭‬
مرکز آموزش میرزاکوچک خان گیلان.شیلات
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز گیلان - آموزش - شیلات۱۵۶۸موجود‭‬
مرکز گیلان - آموزش - شیلات۱۵۶۹موجود‭‬
مركز تحقیقات و آموزش کشاورزی چهارمحال و بختیاری
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز چهارمحال و بختیاری - تحقیقات1048799‭SB ۱۹۱ /ب۴،ض۹‬موجود‭‬
مرکز چهارمحال و بختیاری - تحقیقات۲۳۱۶موجود‭‬
مرکز چهارمحال و بختیاری - تحقیقات۳۵۸۵موجود‭‬
مرکز چهارمحال و بختیاری - تحقیقات۳۵۸۶‭SB۱۹۱‬ ‭ /ب۴،ض۹‬موجود‭‬
مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان- اهواز
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز خوزستان - تحقیقات1048793‭SB ۱۹۱ /ب۴،ض۹‬موجود‭‬
مركز آموزش بعثت فارس
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز فارس - آموزش۶۰۰۰۱موجود‭‬
مرکز فارس - آموزش۶۰۰۹۱موجود‭‬
مرکز فارس - آموزش۶۰۱۳۱موجود‭‬
مرکز آموزش الغدیر- لرستان
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز لرستان1048786‭SB ۱۹۱ /ب۴،ض۹‬موجود‭‬
مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان- مشهد
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز خراسان رضوی - تحقیقات۷۳۰موجود‭‬
مرکز خراسان رضوی - تحقیقات۱۵۲۹‭SB ۱۹۱ /ب۴،ض۹‬موجود‭‬
مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی سیستان-زابل
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز سیستان - تحقیقات - زابل1048784‭SB ۱۹۱ /ب۴،ض۹‬موجود‭‬
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی زنجان
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز زنجان۴۲۲۰موجود‭‬
موسسه تحقیقاتی کشاورزی دیم-مراغه
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
موسسه تحقيقات کشاورزي ديم ۱۹۴‭SB ۱۹۱ /ب۴،ض۹‬موجود‭‬
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
موسسه تحقيقات اصلاح و تهيه نهال و بذر 1048791‭SB ۱۹۱ /ب۴،ض۹‬موجود‭‬
نظرسنجی