رکورد قبلیرکورد بعدی

" حقوق اداری "


نام مرکز : سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره رکورد : 18447047
زبان مدرک : فارسی
سرشناسه : ابوالحمد، عبدالحمید
عنوان و نام پديدآور : حقوق اداری/ تالیف عبدالمجید ابوالحمد
محل نشر : تهران
نام ناشر، بخش کننده وغیره : : دانشگاه تهران
تاریخ نشر و بخش و غیره : ، ‭۱۳۵۱‬.
فروست : (انتشارات دانشگاه تهران،‭۱۲۵۸/۲ ،۱۲۵۸/۱ ‬)
صفحه شمار : ‮۲ج.‬: جدول
يادداشت : زبان: فارسی
مندرجات : ج.‭۱ ‬. کلیات، سازمانهای اداری - ج.‭۲ ‬. استخدام کشوری، مسئولیت مدنی دولت
کتابنامه، واژه نامه و نمايه : کتابنامه
موضوع : حقوق اداری -- ایران
موضوع : سازمانهای دولتی -- ایران
موضوع : استخدام دولتی -- قوانین و مقررات -- ایران
رده بندی کنگره : ‭KMH۲۷۲۰‬‭ /‮الف‬۲،ح۷‬
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
باع گیاه شناسی نوشهر
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
موسسه جنگلها.باغ گیاهشناسی نوشهر۹۵‭KMH۲۷۲۰‬ ‭ /‮الف‬۲،ح۷‬ ۱۳۵۴۲موجود‭‬
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند کرج
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
موسسه تحقيقات اصلاح و تهيه بذر چغندرقند۳۱۴‭KMH ۲۷۲۰ /‮الف‬۲،ح۷‬موجود‭‬
موسسه تحقيقات اصلاح و تهيه بذر چغندرقند۳۱۵‭KMH۲۷۲۰‬ ‭ /‮الف‬۲،ح۷‬موجود‭‬
موسسه تحقیقات علوم دامی کشور- کرج
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
موسسه تحقيقات علوم دامي کشور1048803‭KMH ۲۷۲۰ /‮الف‬۲،ح۷‬موجود‭‬
نظرسنجی