رکورد قبلیرکورد بعدی

" حقوق اداری ایران: استخدام‌های کشوری، ارتش و نیروهای انتظامی...و مسئولیت مدنی به قوه و نهادهای اداری در ایران "


نام مرکز : سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره رکورد : 18447071
زبان مدرک : فارسی
سرشناسه : ابوالحمد، عبدالحمید
عنوان و نام پديدآور : حقوق اداری ایران: استخدام‌های کشوری، ارتش و نیروهای انتظامی...و مسئولیت مدنی به قوه و نهادهای اداری در ایران/ اثر عبدالحمید ابوالحمد
محل نشر : تهران
نام ناشر، بخش کننده وغیره : : توس
تاریخ نشر و بخش و غیره : ، ‭۱۳۷۰ ،۱۳۷۶‬.
وضعیت ويراست : [ویرایش‭[۲ ‬
فروست : (انتشارات توس؛ ‌‭۳۶۸ ‬‬)
صفحه شمار : ‮ج ۲‬
يادداشت : زبان: فارسی
موضوع : حقوق اداری -- ایران
موضوع : سازمانهای دولتی -- ایران
موضوع : استخدام دولتی -- قوانین و مقررات -- ایران
رده بندی کنگره : ‭KMH۲۷۲۰‬‭ /‮الف‬۲،ح۷ ۱۳۷۰‬
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
مركز آموزش اردبیل
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز اردبیل - آموزش۱۱۳۳موجود‭‬
سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور-تهران
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري کشور (تهران) 1048842‭KMH ۲۷۲۰ /‮الف‬۲،ح۷ ۱۳۷۰‬موجود‭‬
مرکز آموزش شهید هاشمی نژاد خراسان رضوی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز خراسان رضوی - آموزش۹۰۲۵۱موجود‭‬
نظرسنجی