رکورد قبلیرکورد بعدی

" ابعاد حقوقی حاکمیت ایران در خلیج‌فارس "


نام مرکز : سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره رکورد : 18447083
زبان مدرک : فارسی
سرشناسه : ک‍اظم‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ اص‍غ‍ر، ۱۳۱۹-
عنوان و نام پديدآور : ابعاد حقوقی حاکمیت ایران در خلیج‌فارس
محل نشر : تهران
نام ناشر، بخش کننده وغیره : : وزارت امور خارجه، دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی
تاریخ نشر و بخش و غیره : ، ‭۱۳۶۸‬.
صفحه شمار : ‮نه،‭۲۴۹‬ص.‬: مصور، نمودار، نقشه
يادداشت : زبان: فارسی
کتابنامه، واژه نامه و نمايه : کتابنامه: ص.‭۲۴۹-۲۴۷ ‬؛ همچنین به‌صورت زیرنویس
موضوع : خلیج‌فارس -- اسناد و مدارک
موضوع : خلیج‌فارس -- موقعیت بین‌المللی
رده بندی کنگره : ‭DSR۲۱۳۷‬‭ /ک۲،‮الف‬۲‬
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
پژوهشکده اکولوژی دریای خزر- ساری
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
تحقیقات شیلات - اکولوژي ساري۴۲‭DSR ۲۱۳۷ /ک۲،‮الف‬۲‬موجود‭‬
پژوهشکده میگوی کشور-بوشهر
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
تحقیقات شیلات - ميگو بوشهر۱۲۲‭DSR ۲۱۳۷ /ک۲،‮الف‬۲‬موجود‭‬
مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی-گلستان
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
تحقيقات شیلات - ذخاير آبزيان آبهاي داخلي گلستان1048873‭DSR ۲۱۳۷ /ک۲،‮الف‬۲‬موجود‭‬
سازمان جهاد کشاورزی اصفهان
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
سازمان جهاد کشاورزي استان اصفهان 1048870‭DSR ۲۱۳۷ /ک۲،‮الف‬۲‬موجود‭‬
مرکز آموزش میرزاکوچک خان گیلان.شیلات
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز گیلان - آموزش - شیلات۶۴۸موجود‭‬
مرکز گیلان - آموزش - شیلات۶۴۹موجود‭‬
موسسه تحقیقات علوم شیلات کشور- تهران
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
موسسه تحقيقات علوم شيلاتي کشور ۳۳۵‭DSR۲۱۳۷‬ ‭/ک۲‮الف‬۲‬موجود‭‬
موسسه تحقيقات علوم شيلاتي کشور ۳۳۶‭DSR۲۱۳۷‬ ‭/ک۲‮الف‬۲‬موجود‭‬
نظرسنجی