رکورد قبلیرکورد بعدی

" مدیریت اطلاعات "


نام مرکز : سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره رکورد : 18447085
زبان مدرک : فارسی
سرشناسه : مهدوی، محمد نقی،‭۱۳۳۱ ‬-، گردآورنده‌ومترجم
عنوان و نام پديدآور : مدیریت اطلاعات/ انتخاب، ترجمه و نگارش محمدنقی مهدوی
محل نشر : تهران
نام ناشر، بخش کننده وغیره : : وزارت فرهنگ و آموزش عالی، مرکز اسناد و مدارک علمی ایران
تاریخ نشر و بخش و غیره : ، ‭۱۳۶۸ ،۱۳۷۰‬.
صفحه شمار : ‮ج ۲‬
يادداشت : زبان: فارسی
: جلد دوم این کتاب توسط سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران، دفتر اطلاعات علمی و فنی منتشر شده است
يادداشت : ص. ع. به انگلیسی:‭Information management‬.
کتابنامه، واژه نامه و نمايه : کتابنامه
موضوع : منابع اطلاعاتی -- مدیریت
رده بندی کنگره : ‭T۵۸/۶۴‬‭ /م۹،م۴‬
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
ایستگاه تحقیقاتی بندر لنگه
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
ايستگاه تحقيقاتي بندر لنگه ۱۷۹‭T ۵۸ /۶۴ /م۹،م۴‬موجود‭‬
مرکز آموزش عالی امام خمینی(ره)
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز آموزش امام خمینی کرج۳۸۰۶۱موجود‭‬
مرکز آموزش امام خمینی کرج۳۸۰۸۱موجود‭‬
موسسه تحقیقات مرکبات- رامسر
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
پژوهشکده مرکبات و میوه های نیمه گرمسیری۵۸۳‭T ۵۸ /۶۴ /م۹،م۴‬۱موجود‭‬
مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس- شیراز
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز فارس - تحقیقات 1048882‭T ۵۸ /۶۴ /م۹،م۴‬موجود‭‬
مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمانشاه
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز کرمانشاه - تحقیقات۵۷۸۴‭T۵۸/۶۴‬ ‭/م۹م۴‬ ۱۳۶۸۱موجود‭‬
مركز تحقیقات و آموزش کشاورزی چهارمحال و بختیاری
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز چهارمحال و بختیاری - تحقیقات1048886‭T ۵۸ /۶۴ /م۹،م۴‬موجود‭‬
مرکز چهارمحال و بختیاری - تحقیقات۵۱۶۶‭T۵۸/۶۴‬ ‭ /م۹،م۴‬موجود‭‬
مركز آموزش بعثت فارس
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز فارس - آموزش۱۸۲۷۳موجود‭‬
پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی-انزلی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
تحقیقات شیلات - آبزي‌پروري انزلي۹۵‭T ۵۸ /۶۴ /م۹،م۴‬موجود‭‬
مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز آذربایجان غربی - تحقیقات۶۸۴‭T۵۸/۶۴‬ ‭ /م۹،م۴‬موجود‭‬
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع۱۰۱۴۳۸‭T ۵۸ /۶۴ /م۹،م۴‬۲موجود‭‬
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند کرج
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
موسسه تحقيقات اصلاح و تهيه بذر چغندرقند۲۰۳۵‭T ۵۸ /۶۴ /م۹،م۴‬موجود‭‬
مرکز تحقیقات، آموزش کشاورزی و منابع طبیعی یزد
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز یزد۱۱۳۱۰‭T۵۸/۶۴‬ ‭ /م۹،م۴‬موجود‭‬
موسسه تحقیقات گیاهپزشکی تهران
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
موسسه تحقيقات گياهپزشکي کشور۱۱۸۹‭T ۵۸ /۶۴ /م۹،م۴‬موجود‭‬
موسسه تحقیقات علوم دامی کشور- کرج
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
موسسه تحقيقات علوم دامي کشور1048876‭T ۵۸ /۶۴ /م۹،م۴‬موجود‭‬
نظرسنجی