رکورد قبلیرکورد بعدی

" راهنمای طرح، اجرا و بهره‌برداری راههای جنگلی "


نام مرکز : سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره رکورد : 18447110
زبان مدرک : فارسی
سرشناسه : سازمان برنامه و بودجه. دفتر تحقیقات و معیارهای فنی
عنوان و نام پديدآور : راهنمای طرح، اجرا و بهره‌برداری راههای جنگلی/ معاونت امور فنی، دفتر تحقیقات و معیارهای فنی
محل نشر : تهران
نام ناشر، بخش کننده وغیره : : سازمان برنامه و بودجه، مرکز مدارک اقتصادی - اجتماعی و انتشارات
تاریخ نشر و بخش و غیره : ، ‭۱۳۷۳‬.
فروست : (سازمان برنامه و بودجه، دفتر تحقیقات و معیارهای فنی؛ ‌نشریه شماره‭۱۳۱ ‬: انتشارات سازمان برنامه و بودجه؛ ‌‭۷۳/۰۰/۴۴ ‬‬‬)
صفحه شمار : ‮‭۱۹۲‬،‭۱۷‬ص.‬: مصور
يادداشت : زبان: فارسی
کتابنامه، واژه نامه و نمايه : کتابنامه: ص.‭۱۹۲-۱۸۹ ‬
موضوع : راهسازی
موضوع : راهها -- طرح و برنامه‌ریزی
موضوع : جنگل و جنگلداری -- حفاظت
رده بندی کنگره : ‭TE۲۲۹/۵‬‭ /س۲،ر۲‬
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلستان- گرگان
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز گلستان۱۲۰۶۱۰‭TE۲۲۹/۵‬ ‭ /س۲،ر۲‬موجود‭‬
مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کردستان-سنندج
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز تحقيقات کشاورزي و منابع طبيعي کردستان (سنندج)1048918‭TE ۲۲۹ /۵ /س۲،ر۲‬موجود‭‬
مرکز تحقیقات، آموزش کشاورزی و منابع طبیعی یزد
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز یزد۱۱۶۵۲‭TE۲۲۹/۵‬ ‭ /س۲،ر۲‬موجود‭‬
سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور-تهران
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري کشور (تهران) 1048920‭TE ۲۲۹ /۵ /س۲،ر۲‬موجود‭‬
مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران-ساری
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز مازندران - تحقیقات1048917‭TE ۲۲۹ /۵ /س۲،ر۲‬موجود‭‬
مرکز مازندران - تحقیقات۲۵۹۶موجود‭‬
مرکز مازندران - تحقیقات۲۵۹۷موجود‭‬
مرکز مازندران - تحقیقات۲۵۹۸موجود‭‬
مرکز مازندران - تحقیقات۲۵۹۹موجود‭‬
مرکز مازندران - تحقیقات۲۶۰۰موجود‭‬
سازمان جهاد کشاورزی اصفهان
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
سازمان جهاد کشاورزي استان اصفهان 1048919‭TE ۲۲۹ /۵ /س۲،ر۲‬موجود‭‬
پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری-تهران
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
پژوهشکده حفاظت خاک و آبخيزداري۲۴۶۴موجود‭‬
نظرسنجی