رکورد قبلیرکورد بعدی

" مقاومت مصالح عالی "


نام مرکز : سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره رکورد : 18447115
زبان مدرک : فارسی
سرشناسه : ک‍ری‍م‌ پ‍ن‍اه‍ی‌، خ‍س‍رو، ۱۳۱۵-
عنوان و نام پديدآور : مقاومت مصالح عالی/ خسرو کریم‌پناهی
محل نشر : تهران
نام ناشر، بخش کننده وغیره : : دانشگاه تهران
تاریخ نشر و بخش و غیره : ، [‭[۱۳ ‬.
صفحه شمار : ‮نه‌؛ ‭۲۹۸‬ ص.‬
کتابنامه، واژه نامه و نمايه : واژه‌نامه
: کتابنامه
موضوع : مقاومت مصالح
رده بندی کنگره : ‭TA۴۰۵‬‭ /ک۴،م۷‬
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی