رکورد قبلیرکورد بعدی

" طرح آزمایشهای کشاورزی "


نام مرکز : سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره رکورد : 18447138
زبان مدرک : فارسی
سرشناسه : م‍ی‍رع‍ی‍ن‌ ع‍ارف‍ی‍ن‌، ع‍ب‍اس‌
عنوان و نام پديدآور : طرح آزمایشهای کشاورزی/ تالیف عباس میرعین‌عارفین
محل نشر : تبریز
نام ناشر، بخش کننده وغیره : : دانشگاه تبریز
تاریخ نشر و بخش و غیره : ، ‭۱۳۵۲‬.
فروست : (انتشارات دانشگاه تبریز؛ ‌‭۱۱۸ ‬. سلسله کتابهای کشاورزی‬)
صفحه شمار : ‮‭۲۰۰‬ص.‬: جدول، نمودار
يادداشت : زبان: فارسی
يادداشت : عنوان پشت جلد:‭Abbas mirein arefin land wirtschaftliche versuchsanlage und rversuchsauswertung‬.
کتابنامه، واژه نامه و نمايه : کتابنامه: ص.‭۲۰۴ ‬
موضوع : کشاورزی تجربی
رده بندی کنگره : ‭S۵۴۰‬‭ /آ۲،م۹‬
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
مرکز تحقیقات کشاورزی سمنان-شاهرود
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز سمنان - شاهرود۶۸۱۱‭S ۵۴۰ /آ۲،م۹‬موجود‭‬
موسسه تحقیقات برنج کشور- رشت
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
موسسه تحقيقات برنج کشور ۱۱۱۷‭S۵۴۰‬ ‭ /آ۲م۹‬ ۱۳۵۲موجود‭‬
مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلستان- گرگان
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز گلستان۱۲۰۶۱۲‭S۵۴۰‬ ‭ /آ۲،م۹‬موجود‭‬
مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز اصفهان - تحقیقات۱۳۵۱‭S ۵۴۰ /آ۲،م۹‬موجود‭‬
مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مرکزی-اراک
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز استان مرکزی - آموزش ۱۲۲۷۰موجود‭‬
کتابخانه مرکزی کشاورزی تهران
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
کتابخانه مرکزي کشاورزي (تهران) 1048961‭S ۵۴۰ /آ۲،م۹‬موجود‭‬
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند کرج
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
موسسه تحقيقات اصلاح و تهيه بذر چغندرقند۱۰۶۱‭S ۵۴۰ /آ۲،م۹‬موجود‭‬
مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز آذربایجان شرقی - تحقیقات۶۲۲‭S ۵۴۰ /آ۲،م۹‬موجود‭‬
مرکز آذربایجان شرقی - تحقیقات۱۳۱۳‭S۵۴۰‬ ‭ /آ۲،م۹‬موجود‭‬
موسسه تحقیقات پسته رفسنجان
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
پژوهشکده پسته۳۶۵‭S ۵۴۰ /آ۲،م۹‬موجود‭‬
نظرسنجی