رکورد قبلیرکورد بعدی

" قارچ‌شناسی و بیماریهای گیاهی مقدماتی "


نام مرکز : سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره رکورد : 18447181
زبان مدرک : فارسی
سرشناسه : ه‍اب‍ی‍ل‍ی‌، ن‍ورال‍دی‍ن‌، ‏‫۱۳۲۵ -‏
عنوان و نام پديدآور : قارچ‌شناسی و بیماریهای گیاهی مقدماتی/ گردآوری نورالدین هابیلی
محل نشر : اهواز
نام ناشر، بخش کننده وغیره : : دانشگاه شهیدچمران
تاریخ نشر و بخش و غیره : ، ‭۱۳۶۲‬.
صفحه شمار : ‮د،‭۱۵۰‬ص.‬: مصور
يادداشت : زبان: فارسی
يادداشت : ص. ع. به انگلیسی:‭Mycology and plant pathology‬.
کتابنامه، واژه نامه و نمايه : کتابنامه: ص.‭۱۴۱-۱۴۰ ‬
موضوع : قارچ‌شناسی
موضوع : گیاهان -- بیماریها و آفتها
رده بندی کنگره : ‭QK۶۰۳‬‭ /‮ه‍‬۲،ق۲‬
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
مرکز تحقیقات چای کشور
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز تحقيقات چاي کشور ۲۶۴۰‭QK ۶۰۳ /ه۲،ق۲‬موجود‭‬
مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز اصفهان - تحقیقات۱۵۳۴‭QK ۶۰۳ /ه۲،ق۲‬موجود‭‬
مرکز آموزش عالی امام خمینی(ره)
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز آموزش امام خمینی کرج۲۵۶۶۱موجود‭‬
مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد- دزفول
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز صفی آباد - دزفول۱۴۰۱موجود‭‬
مرکز صفی آباد - دزفول۲۸۷۸موجود‭‬
سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری قزوین
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري کشور. استان قزوين1049044‭QK ۶۰۳ /ه۲،ق۲‬موجود‭‬
مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمانشاه
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز کرمانشاه - تحقیقات۲۴۰۷‭QK۶۰۳‬ ‭/‮ه‍‬۲ق۲‬ ۱۳۶۲موجود‭‬
مركز تحقیقات و آموزش کشاورزی چهارمحال و بختیاری
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز چهارمحال و بختیاری - تحقیقات1049041‭QK ۶۰۳ /ه۲،ق۲‬موجود‭‬
مرکز چهارمحال و بختیاری - تحقیقات۷۱۶۴‭QK۶۰۳‬ ‭ /‮ه‍‬۲،ق۲‬موجود‭‬
مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان- اهواز
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز خوزستان - تحقیقات1049037‭QK ۶۰۳ /ه۲،ق۲‬موجود‭‬
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع۱۰۰۵۴۰‭QK ۶۰۳ /ه۲،ق۲‬موجود‭‬
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی زنجان
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز زنجان۳۳۳۷موجود‭‬
مرکز تحقیقات کشاورزی تهران- ورامین
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز تهران - تحقیقات1049043‭QK ۶۰۳ /ه۲،ق۲‬موجود‭‬
مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد - پردیس آموزش
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز خوزستان - آموزش - دزفول۱۳۳۰۵موجود‭‬
موسسه تحقیقات پسته رفسنجان
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
پژوهشکده پسته۲۱۵‭QK ۶۰۳ /ه۲،ق۲‬موجود‭‬
نظرسنجی