رکورد قبلیرکورد بعدی

" علف های هرز و کنترل آنها در کشتزارهای گندم ایران "


نام مرکز : سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره رکورد : 18466685
زبان مدرک : فارسی
سرشناسه : منتظری، منصور، ۱۳۳۲ -
عنوان و نام پديدآور : علف های هرز و کنترل آنها در کشتزارهای گندم ایران/ تالیف منصور منتظری، اسکندر زند، محمدعلی باغستانی
محل نشر : کرج
نام ناشر، بخش کننده وغیره : : سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی، معاونت آموزش و تجهیز نیروی انسانی، نشر آموزش کشاورزی
تاریخ نشر و بخش و غیره : ، ‭۱۳۸۳،۱۳۸۴‬.
صفحه شمار : ‮‭۸۵‬ص.‬: جدول، نمودار
شابک : 964-7908-81-4
يادداشت : زبان: فارسی
: فهرستنویسی براساس اطلاعات فیپا
کتابنامه، واژه نامه و نمايه : کتابنامه: ص.‭۸۵ - ۷۹ ‬
موضوع : گندم
موضوع : علفهای هرز
موضوع : علفهای هرز -- مبارزه
رده بندی ديویی : ‭۶۳۳/۱۱‬
رده بندی کنگره : ‭SB۱۹۱‬‭ /گ۹،م۸‬
شناسه افزوده : زند، اسکندر،‭ ۱۳۴۶ ‬-
: باغستانی، محمدعلی،‭ ۱۳۴۰ ‬-
شناسه افزوده : سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی. معاونت آموزش و تجهیز نیروی انسانی. نشر آموزش کشاورزی
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
مرکز تحقیقات کشاورزی سمنان-شاهرود
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز سمنان - شاهرود1130954‭SB ۱۹۱ /گ۹،م۸‬موجود‭‬
مرکز تحقیقات کشاورزی خراسان جنوبی-بیرجند
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز خراسان جنوبی - تحقیقات1130953‭SB ۱۹۱ /گ۹،م۸‬موجود‭‬
مرکز آموزش الغدیر- لرستان
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز لرستان1130952‭SB ۱۹۱ /گ۹،م۸‬موجود‭‬
مرکز لرستان۹۶۳۷موجود‭‬
مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان- مشهد
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز خراسان رضوی - تحقیقات۸۴۴۴موجود‭‬
مرکز خراسان رضوی - تحقیقات۹۰۳۶‭SB ۱۹۱ /گ۹،م۸‬موجود‭‬
مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز آذربایجان غربی - تحقیقات1130955‭SB ۱۹۱ /گ۹،م۸‬موجود‭‬
مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مرکزی-اراک
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز استان مرکزی - آموزش ۸۴۱۴موجود‭‬
مرکز استان مرکزی - آموزش ۸۴۱۵موجود‭‬
موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کرج
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
موسسه تحقيقات ثبت و گواهي بذر و نهال۸۸۱‭SB ۱۹۱ /گ۹،م۸‬موجود‭‬
موسسه تحقيقات ثبت و گواهي بذر و نهال۱۸۱۲‭SB ۱۹۱‬ ‭ /گ۹،م۸‬موجود‭‬
موسسه تحقيقات ثبت و گواهي بذر و نهال۲۳۵۰‭SB ۱۹۱‬ ‭/گ۹ م۸‬موجود‭‬
مرکز تحقیقات کشاورزی بلوچستان-ایرانشهر
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز بلوچستان - تحقیقات۸۸۶موجود‭‬
موسسه تحقیقات گیاهپزشکی تهران
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
موسسه تحقيقات گياهپزشکي کشور۳۸۲۵موجود‭‬
نظرسنجی