رکورد قبلیرکورد بعدی

" تكثير به روش ريزازديادي اکوتیپ-های داخلی و درشت ميوه عناب و بررسي متابوليت هاي ثانويه ميوه آنها "


شماره شناسایی : 18827784
شماره مدرک : ۵۱۵۹۵
نام عام مواد : [گزارش نهایی -ویژه]
شناسه افزوده : جعفرخاني كرماني، مريم
: حسنلو ، طاهره
عنوان اصلي : تكثير به روش ريزازديادي اکوتیپ-های داخلی و درشت ميوه عناب و بررسي متابوليت هاي ثانويه ميوه آنها
عنوان اصلي به زبان ديگر : : Micropropagation of Ziziphus jujuba and analysis of secondary metabolites of the fruits
صفحه شمار : ۱۳۰ص.:مصور، جدول ،رنگی، نمودار
وضعیت انتشار : کرج: پژوهشكده بیو تکنولوژی کشاورزی، ۱۳۹۶
فروست : شماره ثبت۵۱۵۹۵ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۰۴
: شماره طرح 9157-05-05-014
: شماره نامه ۳۷۲/۲۵۱ موخ ۱۳۹۶/۰۲/۰۳
: این طرح: ترویجی است
: دستاور د برحسب ماهیت: نوآوری
: انتشار درقالب: مقالات علمی - پژوهشی داخلی و خارجی
نوع انتشار : p
فروست : شماره ثبت۵۱۵۹۵ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۰۴
: شماره طرح 9157-05-05-014
: شماره نامه ۳۷۲/۲۵۱ موخ ۱۳۹۶/۰۲/۰۳
: این طرح: ترویجی است
: دستاور د برحسب ماهیت: نوآوری
: انتشار درقالب: مقالات علمی - پژوهشی داخلی و خارجی
خلاصه یا چکیده : عناب با نام علمي Ziziphus jujuba Mill از خانواده Rhamanaceae در ايران با اكوتيپ‌هاي مختلف مي‌رويد و دارای ارزش اقتصادي و دارويي زیادی می باشد لذا تکثير آن از اهمیت ویژه برخودار است. تکثیر با روش های سنتی همچون پاجوش، قلمه و پیوند معمولا بسیار کند بوده، زمان زيادي نياز دارد و گياهان تکثير شده از نظر سلامت تضمين شده نمي¬باشند، درحالي¬که تکثير اين گياه با بكارگيري فناوري کشت بافت امكان توليد انبوه گياهان یکنواخت از لحاظ ژنتیکی و عاري از هر گونه در زمان کوتاه¬تر را فراهم مي‌سازد. در طرح حاضر سه پروژه در نظر گرفته شد: در پروژه اول پروتكل تكثير انبوه با بکارگیری فناوری کشت بافت براي دو اكوتيپ‌ بومي عناب (قاهان قم و گیوک بیرجند) تدوين شد. نتایج نشان داد که در مرحله پرآوری محیط کشت MS حاوي BAPو زاتین و IBAبيشترين افزايش طول ساقه، بيشترين افزايش تعداد برگ و بيشترين افزايش تعداد شاخساره هاي جانبي را حاصل نمود. در این پروژه بيشترين درصد ريشه زايي در تيمار داراي مقادير بالاي IBA بدون حضور NAA مشاهده شد. در پروژه دوم پروتكل تكثير انبوه عناب درشت ميوه (خارجي) با بکارگیری فناورری کشت بافت تدوين گردید. نتايج نشان داد كه در مرحله پرآوري محيط كشت MS به همراه BAP وIBA بدون كاربرد ذغال فعال و در مرحله ريشه‌زايي محيط MS داراي IBA و NAA محيط‌هاي بهينه بودند. در پروژه سوم متابوليت غذايي و دارويي عناب هاي كشور بررسي شد.نتایج شاخص SIIGکه بر مبنای صفات مرفولوژیک محاسبه شد نشان داد که به ترتیب اکوتیپ های نهبندان عربخانه، كنگان سربيشه-رديف 19، كلكستان نوغاب، سبزوار 2 عنبرستان، اصفهان- اردستان، كنگان سربيشه-رديف 15، كنگان سربيشه-رديف 16 و درخش درميان با بیشترین مقدار SIIG جزو بهترین اکوتیپ ها از نظر صفات وزن میوه، طول میوه و قطر میوه بودند. نتایج شاخص SIIG که بر مبنای متابولیت های فیزیولوژیکی محاسبه شد نشان داد اکوتیپ های اليگودرز- بزنويد ، كلاله چشمه آغسو و بياضيه اصفهان به ترتیب جزو بهترین اکوتیپ ها از نظر متابولیت های مورد بررسی بودند. کلید واژگان: : عناب، اكوتيپ، ريزازديادي، پرآوري، ريشه زايي، صفات مرفولوژیکی ، متابولیت های ثانویه
: Jujube Ziziphus jujuba Mill of the Rhamanaceae family grows in different regions of Iran and has many different ecotypes. Due to the economic and medicinal value of jujube plant propagation of this plant is very important. Its propagation with traditional methods such as suckers, cuttings and grafting is usually very slow, time consuming and plants that are propagated by traditional methods are not usually disease-free. whereas using tissue culture technology allows mass production of genetically uniform plants and provides disease- free plants in relatively short period of time. In the present study three projects were planned: In the first project the protocol for mass propagation of two local ecotypes of jujube (Qahan Qom and Geuk Birjand) using tissue culture technology were developed. Results showed that at the proliferation stage the maximum stem elongation, maximum number of leaves and maximum number of axillary shoots in both ecotypes was obtained on MS medium containing BAP, zeatin and IBA. At rooting stage, the highest percent of rooting was obtained in MS medium containing the highest level of IBA without NAA. In the second project the protocol for mass propagation of the large jujube fruit using tissue culture technology was developed. The results indicated that at the proliferation stage MS medium supplemented with BAP and IBA without the use of activated charcoal was the optimum medium. Different concentrations and combinations of auxins were compared at the rooting stage. Results showed that the highest percent of rooting was on the medium containing IBA and NAA.Based on SIIG index of the morphological traits (weight, length and diameter) the results indicated that the following ecotypes; Nehbandane arabkhane, Kanghane sarbishe- row 19, Kalkestane nughab, Sabzevare 2 anbarestan, Esfahan- Ardestan, Kanghane sarbishe- row15, Kanghane sarbishe- row 16 and Derakhshe darmian were the best ecotype. Also based on the SIIG index for the metabolite traits the results showed that Aligudarz e beznavid, Kalale cheshmeaghsu, Byazieh- Esfahan ecotypes were the most superior ecotypes. Key words: Ziziphus jujuba, ecotypes, micropropagation, proliferation, rooting, morphological traits, secondary metabolites
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
51595_8088.pdf
51595.pdf
گزارشات نهایی
متن
application/octet-stream
3.20 MB
85
85
نظرسنجی