نمایش مختصر - فهرستگان یکپارچه پژوهشی و آموزشی کشاورزی
صفحه آماده است.
نوع محتوا
( )
تعداد نتایج : 2813
عملکرد قبلی غیر فعال استقبلی20 تای بعدی برای نمایش محدوده بعدی است
انتخاب: تمامی موارد | هیچکدام
1.
عنوان :
اندازه :
فرمت فایل :
نام فایل :
نوع ماده :
2.
عنوان :
اندازه :
فرمت فایل :
نام فایل :
نوع ماده :
3.
عنوان :
اندازه :
فرمت فایل :
نام فایل :
نوع ماده :
آب
351Kb
text
6B1ABE29-C54E-4D4E-AC64-2CDE53E1E2F2.pdf
گزارشات نهایی
4.
عنوان :
اندازه :
فرمت فایل :
نام فایل :
نوع ماده :
5.
عنوان :
اندازه :
فرمت فایل :
نام فایل :
نوع ماده :
پژوهشی در منابع اطلاعاتی تکثیر و پرورش آبزیان در سطح کشور
19318Kb
text
80CA268E-FFD4-4822-883A-BFA5474DCAD3.pdf
پایان نامه فارسی
6.
عنوان :
اندازه :
فرمت فایل :
نام فایل :
نوع ماده :
شناسایی گیاهان ماکروسکوپی بین جزر و مدی خلیج گواتر
4489Kb
text
500E5CE8-DB67-4871-BCA6-21C13889D2EF.pdf
پایان نامه فارسی
7.
عنوان :
اندازه :
فرمت فایل :
نام فایل :
نوع ماده :
8.
عنوان :
اندازه :
فرمت فایل :
نام فایل :
نوع ماده :
9.
عنوان :
اندازه :
فرمت فایل :
نام فایل :
نوع ماده :
10.
عنوان :
اندازه :
فرمت فایل :
نام فایل :
نوع ماده :
تهیه کنسرو از میگوهایی که فاقد ارزش صادراتی میباشند
13875Kb
text
3807707B-BE15-4364-AEB3-9394AA5BDCDC.pdf
پایان نامه فارسی
11.
عنوان :
اندازه :
فرمت فایل :
نام فایل :
نوع ماده :
12.
عنوان :
اندازه :
فرمت فایل :
نام فایل :
نوع ماده :
مسائل بهداشتی کارگاههای پرورش ماهی استان آذربایجان غربی
3037Kb
text
98F63ED4-F3E3-41E7-B76E-D5E2677119A4.pdf
پایان نامه فارسی
13.
عنوان :
اندازه :
فرمت فایل :
نام فایل :
نوع ماده :
شناسایی سپر ماهیان تنگه هرمز
4554Kb
text
8BB371AE-13DF-41A8-8431-3E04FB8E783E.pdf
پایان نامه فارسی
14.
عنوان :
اندازه :
فرمت فایل :
نام فایل :
نوع ماده :
15.
عنوان :
اندازه :
فرمت فایل :
نام فایل :
نوع ماده :
بررسی کاربرد تورهای سد جداره ‭(Trammel net) ‬در صید ماهیان خاویاری
11310Kb
text
1F2375AF-056D-45E7-98E8-4EC6E75DEE8D.pdf
پایان نامه فارسی
16.
عنوان :
اندازه :
فرمت فایل :
نام فایل :
نوع ماده :
مطالعه فلزات سنگین در تالاب انزلی به روش اسپکتروسکوپی جذب اتمی
1868Kb
text
BFB472CA-B145-4121-A819-39E904FED4A5.pdf
پایان نامه فارسی
17.
عنوان :
اندازه :
فرمت فایل :
نام فایل :
نوع ماده :
شناسایی شکم‌پایان کرانه‌های جزر و مدی خلیج چابهار و پیرامون آن
6146Kb
text
71E8BA19-224E-4C73-8B3E-3ACD2A4AE2D5.pdf
پایان نامه فارسی
18.
عنوان :
اندازه :
فرمت فایل :
نام فایل :
نوع ماده :
بررسی پراکنش و بیوماس زئوپلانکتونهای تالاب انزلی (آبکنار)
12120Kb
text
6B0AE15B-4E16-42FB-94AB-17CFB8568B9F.pdf
پایان نامه فارسی
19.
عنوان :
اندازه :
فرمت فایل :
نام فایل :
نوع ماده :
20.
عنوان :
اندازه :
فرمت فایل :
نام فایل :
نوع ماده :
بررسی اثرات تنش رطوبتی به روی خصوصیات کمی و کیفی بذور کلزا
3549Kb
text
07EF718F-4693-47C5-8316-EB3F1D9AB963.pdf
پایان نامه فارسی