نمایش مختصر - فهرستگان یکپارچه پژوهشی و آموزشی کشاورزی
صفحه آماده است.
نوع مدرک
موضوعات مرتبط
خاکشناسی ( ۳۱۴ )
گندم ( ۴۰ )
پدیدآوران مرتبط
ناشران مرتبط
واحدهای مرتبط
مورد جستجو : ‫(نوع مدرک:منابع جغرافیایی‬)
نام پایگاه : سرور مرکزی
تعداد نتایج : ۱۴۴۴ رکورد از ۲۶۴۹۵۸ رکورد
تعداد رکوردها
مرتب سازی بر اساس
و
عملکرد قبلی غیر فعال استقبلی20 تای بعدی برای نمایش محدوده بعدی است
انتخاب: تمامی موارد | هیچکدام
1.
منابع جغرافیایی
منابع جغرافیایی[نقشه]
عنوان :نقشه عمومی کشور جمهوری اسلامی ایران
تاریخ نشر :‏‫‬‬، ‏‫[××۱۳].
ناشر :موسسه جغرافیایی و کارتوگرافی ارشاد
شماره راهنما :
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
2.
منابع جغرافیایی
منابع جغرافیایی[نقشه]
عنوان :نقشه عمومی کشور جمهوری اسلامی ایران
تاریخ نشر :‏‫‬‬، ‏‫[××۱۳].
ناشر :موسسه جغرافیایی و کارتوگرافی ارشاد
شماره راهنما :
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
3.
منابع جغرافیایی
منابع جغرافیایی[نقشه]
عنوان :نقشه عمومی کشور جمهوری اسلامی ایران
تاریخ نشر :‏‫‬‬، ‏‫[××۱۳].
ناشر :موسسه جغرافیایی و کارتوگرافی ارشاد
شماره راهنما :
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
4.
منابع جغرافیایی
منابع جغرافیایی[نقشه]
عنوان :نقش عمومی جمهوری اسلامی ایران
تاریخ نشر :‏‫‏۱۳۷۸.
ناشر :سازمان نقشه‌برداری کشور
شماره راهنما :
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
5.
منابع جغرافیایی
منابع جغرافیایی[نقشه]
عنوان :نقشه خلیج‌فارس
پدیدآور :ب‍ای‍ن‍در، غ‍لام‍ع‍ل‍ی‌
تاریخ نشر :‏‫ ۱۳xx]. ‬
ناشر :بی‌نا
شماره راهنما :
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
6.
منابع جغرافیایی
منابع جغرافیایی[اطلس‌]
عنوان :اطلس گنگ کشور ایران
تاریخ نشر :‏‫‏‏‏‏، ۱۳۳۹.
ناشر :امیرکبیر
شماره راهنما :
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
7.
منابع جغرافیایی
منابع جغرافیایی[پوستر]
عنوان :حیات وحش ایران
پدیدآور :شهمیرزادی، طیبه
تاریخ نشر :[بی تا].
ناشر :سازمان حفاظت محیط زیست
شماره راهنما :‭پ۲‬
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
8.
منابع جغرافیایی
منابع جغرافیایی[پوستر]
عنوان :کشاورزان عزیز: ضد عفونی بذور گندم با یکی از سموم موجود در کشور، محصول گندم شما را در مقابل سیاهک گندم تضمین مکند
تاریخ نشر :‭۱۳۶۳‬.
ناشر :سازمان ترویج کشاورزی
شماره راهنما :‭پ۳‬
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
9.
منابع جغرافیایی
منابع جغرافیایی[پوستر]
عنوان :روش صحیح کاشت درختان میوه جهت جلوگیری از پوسیدگی طوقه
تاریخ نشر :[بی تا].
ناشر :جهاد دانشگاهی خوزستان ؛ اداره کل کشاورزی و عمران روستائی لرستان، اداره حفظ نباتات
شماره راهنما :‭پ۴‬
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
10.
منابع جغرافیایی
منابع جغرافیایی[پوستر]
عنوان :حشرات چوبخوار درختان میوه
تاریخ نشر :[بی تا].
ناشر :موسسه تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی
شماره راهنما :‭پ۵‬
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
11.
منابع جغرافیایی
منابع جغرافیایی[پوستر]
عنوان :جدول اختلاط سموم دفع آفات نباتی
پدیدآور :تهیه و تنظیم محمد مستعان
تاریخ نشر :‭۱۳۶۰‬.
ناشر :اداره ترویج کشاورزی استان آذربایجانغربی
شماره راهنما :‭پ۶‬
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
12.
منابع جغرافیایی
منابع جغرافیایی[پوستر]
عنوان :کاربرد علف کشها و مزارع گندم
تاریخ نشر :(بی تا).
ناشر :اداره حفظ نباتات کل کشاورزی خوزستان
شماره راهنما :‭پ۷‬
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
13.
منابع جغرافیایی
منابع جغرافیایی[پوستر]
عنوان :احتیاطات لازم در موقع سمپاشی
تاریخ نشر :[بی تا].
ناشر :جهاد دانشگاهی خوزستان، اداره کل کشاورزی و عمران روستائی، اداره حفظ نباتات
شماره راهنما :‭پ۸‬
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
14.
منابع جغرافیایی
منابع جغرافیایی[پوستر]
عنوان :چراگاههای سر سبز و مراتع غنی ایران
تاریخ نشر :[بی تا].
ناشر :سازمان جنگلها و مراتع کشور، دفتر فنی مرتع
شماره راهنما :‭پ۹‬
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
15.
منابع جغرافیایی
منابع جغرافیایی[پوستر]
عنوان :روشهای عمده ماهیگیری ساحلی در جهان
تاریخ نشر :[بی تا].
ناشر :شرکت سهامی شیلات ایران، دفتر آمار اطلاعات و انتشار متون
شماره راهنما :‭پ۱۱‬
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
16.
منابع جغرافیایی
منابع جغرافیایی[پوستر]
عنوان :محیط زیست، این موهبت الهی را قدر بدانیم
تاریخ نشر :(بی تا).
ناشر :سازمان حفاظت محیط زیست
شماره راهنما :‭پ۱۲‬
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
17.
منابع جغرافیایی
منابع جغرافیایی[پوستر]
عنوان :پوسیدگی تار عنکبوتی ریشه درختان
تاریخ نشر :(بی تا).
ناشر :موسسه تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی
شماره راهنما :‭پ۱۳‬
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
18.
منابع جغرافیایی
منابع جغرافیایی[پوستر]
عنوان :راهنمای مبارزه با کنه واروآ: بیماریهای انگلی زنبور عسل
تاریخ نشر :‭۱۳۶۴‬.
ناشر :سازمان ترویج کشاورزی
شماره راهنما :‭پ۱۴‬
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
19.
منابع جغرافیایی
منابع جغرافیایی[پوستر]
عنوان :کنه پنبه: و راه مبارزه با آنها
تاریخ نشر :‭۱۳۶۴‬.
ناشر :سازمان ترویج کشاورزی
شماره راهنما :‭پ۱۵‬
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
20.
منابع جغرافیایی
منابع جغرافیایی[پوستر]
عنوان :کرم قوزه پنبه
تاریخ نشر :‭۱۳۶۴‬.
ناشر :سازمان ترویج کشاورزی
شماره راهنما :‭پ۱۶‬
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
تاریخچه جستجوافزودن به کتابخانه شخصینمایش رکوردهای انتخابیدانلود رکوردهای انتخابیبازگشت
ذخیره چاپ یا ارسال نتایج جستجو
 
به منظور ذخیره، چاپ یا ارسال نتایج جستجو، محدوده رکوردهای مورد نظر را از طریق فیلد انتخاب رکوردهای جستجو تعیین نمائید
ذخيره يا چاپ نتايج جستجو