نمایش مختصر - فهرستگان یکپارچه پژوهشی و آموزشی کشاورزی
صفحه آماده است.
نوع مدرک
موضوعات مرتبط
پدیدآوران مرتبط
‭s‬ ( ۶۵ )
ناشران مرتبط
واحدهای مرتبط
مورد جستجو : ‫(نوع مدرک:اسناد و مدارک فارسی‬)
نام پایگاه : سرور مرکزی
تعداد نتایج : ۶۵۰۲ رکورد از ۲۶۴۹۵۷ رکورد
تعداد رکوردها
مرتب سازی بر اساس
و
عملکرد قبلی غیر فعال استقبلی20 تای بعدی برای نمایش محدوده بعدی است
انتخاب: تمامی موارد | هیچکدام
1.
اسناد و مدارک فارسی
اسناد و مدارک فارسی[سند]
عنوان :دفترچه واحد بهاء کارهای ساختمانی
پدیدآور :ایران. وزارت کشور
شماره راهنما :‭۲۹۳/۱۱۱۵۷۶‬
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
2.
اسناد و مدارک فارسی
اسناد و مدارک فارسی[سند]
عنوان :جزوه‌ نقشه‌خوانی
پدیدآور :سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
شماره راهنما :‭۲۲۰/۱۰۶۹۲‬
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
3.
اسناد و مدارک فارسی
اسناد و مدارک فارسی[سند]
عنوان :جمعیت شهرستان‌های ایران به تفکیک استان بر اساس سرشماری سال ۱۳۴۵
تاریخ نشر :۱۳۴۵
ناشر :مرکز آمار ایران
شماره راهنما :‭۹۱/۲۹۳/۱۹۱۷‬
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
4.
اسناد و مدارک فارسی
اسناد و مدارک فارسی[سند]
عنوان :آمار بودجه خانوارها در مناطق شهری کشور
پدیدآور :مرکز آمار ایران
تاریخ نشر :۱۳۴۸
ناشر :مرکز آمار ایران
شماره راهنما :‭۹۱/۲۹۳/۱۹۱۰‬
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
5.
اسناد و مدارک فارسی
اسناد و مدارک فارسی [سند]
عنوان :قانون تغییر جدول حقوق و ضوابط پرداخت مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری و قضات
شماره راهنما :‭۹۷/۲۹۳/۷۲۶۱‬
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
6.
اسناد و مدارک فارسی
اسناد و مدارک فارسی[سند]
عنوان :آبیاری در مرکبات و مزایای آبیاری قطره ای
تاریخ نشر :‭۱۳۶۲‬.
ناشر :سازمان ترویج کشاورزی
شماره راهنما :
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
7.
اسناد و مدارک فارسی
اسناد و مدارک فارسی[سند]
عنوان :گزارش مسافرت به آذربایجانشرقی، گیلان
تاریخ نشر :‭۱۳۶۰‬.
ناشر :موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع
شماره راهنما :
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
8.
اسناد و مدارک فارسی
اسناد و مدارک فارسی[سند]
عنوان :با فعالیتهای موسسه اصلاح و تهیه نهال و بذر بیشتر آشنا شویم
تاریخ نشر :‭۱۳۶۰‬.
ناشر :موسسه اصلاح و تهیه نهال و بذر
شماره راهنما :
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
9.
اسناد و مدارک فارسی
اسناد و مدارک فارسی[سند]
عنوان :گزارش ماموریت از موسسه خاکشناسی و اصلاح بذر و نهال به یزد
تاریخ نشر :‭(۱۳۶۰‬.
ناشر :موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع
شماره راهنما :
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
10.
اسناد و مدارک فارسی
اسناد و مدارک فارسی[سند]
عنوان :گزارش ماموریت بازدید از ایرانشهر و چاه بهار در مورد ارقام انبه پیوندی و انواع موز
تاریخ نشر :‭۱۳۶۴‬.
ناشر :مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی هرمزگان
شماره راهنما :
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
11.
اسناد و مدارک فارسی
اسناد و مدارک فارسی[سند]
عنوان :دفع آفات : جهت استفاده سپاهیان ترویج و آبادانی تهیه شده است
تاریخ نشر :(بی تا).
ناشر :مرکز آموزش ترویج کشاورزی کرج
شماره راهنما :
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
12.
اسناد و مدارک فارسی
اسناد و مدارک فارسی[سند]
عنوان :زراعت چاودار (گیاهشناسی - زراعت )
تاریخ نشر :‭۱۳۶۶‬.
ناشر :موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
شماره راهنما :
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
13.
اسناد و مدارک فارسی
اسناد و مدارک فارسی[سند]
عنوان :تناوب کاشت نباتات علوفه ای ، غلات دیم در استرالیا
تاریخ نشر :‭۱۳۵۴‬.
ناشر :موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
شماره راهنما :
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
14.
اسناد و مدارک فارسی
اسناد و مدارک فارسی[سند]
عنوان :گزارش ماموریت بازدید از منطقه حفاظت شده ارسباران در آذربایجانغربی
تاریخ نشر :‭۱۳۶۸‬.
ناشر :موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع
شماره راهنما :
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
15.
اسناد و مدارک فارسی
اسناد و مدارک فارسی[سند]
عنوان :کاج رادیاتا
تاریخ نشر :‭۱۳۶۰‬.
ناشر :سازمان جنگلها و مراتع کشور، دفتر جنگلکاری و پارکها
شماره راهنما :
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
16.
اسناد و مدارک فارسی
اسناد و مدارک فارسی[سند]
عنوان :با سازمان ترویج کشاورزی آشنا شوید
تاریخ نشر :‭۱۳۶۲‬.
ناشر :سازمان ترویج کشاورزی
شماره راهنما :
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
17.
اسناد و مدارک فارسی
اسناد و مدارک فارسی[سند]
عنوان :گزارش بازدید از سازمان عمران قزوین و مزارع و ایستگاههای تابعه آن
تاریخ نشر :‭(۱۳۶۱‬.
ناشر :موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع
شماره راهنما :
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
18.
اسناد و مدارک فارسی
اسناد و مدارک فارسی[سند]
عنوان :پارکهای ملی
تاریخ نشر :‭۱۳۵۸‬.
ناشر :بی نا)
شماره راهنما :‭۵۰-۵۱‬
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
19.
اسناد و مدارک فارسی
اسناد و مدارک فارسی[سند]
عنوان :تعبیر و تفسیر تصاویر هوائی و فضائی
تاریخ نشر :: بی تا).
شماره راهنما :
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
20.
اسناد و مدارک فارسی
اسناد و مدارک فارسی[سند]
عنوان :نتایج بررسیهای گندم و جو استان فارس در سال زراعی‭۱۳۶۳-۶۲ ‬
تاریخ نشر :‭۱۳۶۳‬.
ناشر :مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس
شماره راهنما :
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
تاریخچه جستجوافزودن به کتابخانه شخصینمایش رکوردهای انتخابیدانلود رکوردهای انتخابیبازگشت
ذخیره چاپ یا ارسال نتایج جستجو
 
به منظور ذخیره، چاپ یا ارسال نتایج جستجو، محدوده رکوردهای مورد نظر را از طریق فیلد انتخاب رکوردهای جستجو تعیین نمائید
ذخيره يا چاپ نتايج جستجو