نمایش مختصر - فهرستگان یکپارچه پژوهشی و آموزشی کشاورزی
صفحه آماده است.
نوع مدرک
موضوعات مرتبط
کشاورزی ( ۱۹۳ )
کامپیوتر ( ۱۲۹ )
عمومی ( ۱۱۷ )
آموزش ( ۱۱۵ )
فیلم ( ۹۴ )
پدیدآوران مرتبط
ناشران مرتبط
واحدهای مرتبط
مورد جستجو : ‫(نوع مدرک:دیداری شنیداری فارسی‬)
نام پایگاه : سرور مرکزی
تعداد نتایج : ۴۶۸۸ رکورد از ۲۶۴۹۵۹ رکورد
تعداد رکوردها
مرتب سازی بر اساس
و
عملکرد قبلی غیر فعال استقبلی20 تای بعدی برای نمایش محدوده بعدی است
انتخاب: تمامی موارد | هیچکدام
1.
دیداری شنیداری فارسی
دیداری شنیداری فارسی[لوح فشرده]
عنوان :فرهنگ لغت هوشیار فارسی به فرانسه -فرانسه به فارسی‌لوح فشرده
ناشر :شرکت سی دی سنتر.
شماره راهنما :
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
2.
دیداری شنیداری فارسی
دیداری شنیداری فارسی[لوح فشرده]
عنوان :گلهای جاویدان‭۱ ‬لوح فشرده
ناشر :نوین :شرکت مهندسی-پژوهشی نوین.
شماره راهنما :
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
3.
دیداری شنیداری فارسی
دیداری شنیداری فارسی[لوح فشرده]
عنوان :لوح فشرده کارنامه نشر‭۱۳۷۹ ‬لوح فشرده
ناشر :خانه کتاب.
شماره راهنما :
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
4.
دیداری شنیداری فارسی
دیداری شنیداری فارسی[لوح فشرده]
عنوان :نور السیره‌منبع الکترونیکی
تاریخ نشر :‭۱۳۷۶‬.
ناشر :مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی
شماره راهنما :
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
5.
دیداری شنیداری فارسی
دیداری شنیداری فارسی[لوح فشرده]
عنوان :رساله‭۱۰ ‬مرجع احکام توضیح المسائل‌لوح فشرده
ناشر :موسسه تحقیقاتی امام رضاعلیه السلام.
شماره راهنما :‭**‬
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
6.
دیداری شنیداری فارسی
دیداری شنیداری فارسی[لوح فشرده]
عنوان :میزان الحکمه‌لوح فشرده
ناشر :موسسه فرهنگی دارالحدیث.
شماره راهنما :‭**‬
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
7.
دیداری شنیداری فارسی
دیداری شنیداری فارسی[لوح فشرده]
عنوان :کنکور کارشناسی ارشد کامپیوترلوح فشرده
تاریخ نشر :زمستان‭۱۳۸۰‬.
ناشر :مطلب رایانه
شماره راهنما :
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
8.
دیداری شنیداری فارسی
دیداری شنیداری فارسی[لوح فشرده]
عنوان :اطلس ایران‌لوح فشرده
ناشر :شرکت نرم افزاری پویشگران.
شماره راهنما :
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
9.
دیداری شنیداری فارسی
دیداری شنیداری فارسی[لوح فشرده]
عنوان :کتاب سفیدلوح فشرده
تاریخ نشر :‭۱۳۷۹‬.
شماره راهنما :
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
10.
دیداری شنیداری فارسی
دیداری شنیداری فارسی[لوح فشرده]
عنوان :سینمای ایران‌لوح فشرده
ناشر :ژرفا فیلم.
شماره راهنما :
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
11.
دیداری شنیداری فارسی
دیداری شنیداری فارسی[لوح فشرده]
عنوان :فرهنگ لغت هوشیارلوح فشرده
ناشر :به سیستم.
شماره راهنما :
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
12.
دیداری شنیداری فارسی
دیداری شنیداری فارسی[لوح فشرده]
عنوان :لغت نامه فانوس‌لوح فشرده
ناشر :گروه نرم افزاری ثمین پرداز.
شماره راهنما :‭**‬
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
13.
دیداری شنیداری فارسی
دیداری شنیداری فارسی[لوح فشرده]
عنوان :کایاک لوح فشرده
ناشر :دنیای مجازی رایانه.
شماره راهنما :
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
14.
دیداری شنیداری فارسی
دیداری شنیداری فارسی[لوح فشرده]
عنوان :سروش قونیه مثنوی معنوی‌لوح فشرده
ناشر :نیستان جم.
شماره راهنما :
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
15.
دیداری شنیداری فارسی
دیداری شنیداری فارسی[لوح فشرده]
عنوان :لغت نامه گویامنبع الکترونیکی
تاریخ نشر :[‭[۱۳ ‬.
ناشر :شرکت دیباگر
شماره راهنما :
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
16.
دیداری شنیداری فارسی
دیداری شنیداری فارسی[لوح فشرده]
عنوان :شاهنامه فردوسی‌منبع الکترونیکی
تاریخ نشر :[‭[۱۳ ‬.
ناشر :موسسه خدمات کامپیوتری نور
شماره راهنما :
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
17.
دیداری شنیداری فارسی
دیداری شنیداری فارسی[لوح فشرده]
عنوان :واژه نامه تصویری‌لوح فشرده
ناشر :شرکت نرم افزاری پویشگران.
شماره راهنما :
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
18.
دیداری شنیداری فارسی
دیداری شنیداری فارسی[لوح فشرده]
عنوان :ایرانیالوح فشرده
ناشر :نرم افزاری به پژوه.
شماره راهنما :‭**‬
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
19.
دیداری شنیداری فارسی
دیداری شنیداری فارسی[لوح فشرده]
عنوان :آموزش مونتاژ، ارتقا وراه اندازی کامپوترلوح فشرده
ناشر :انیاک.
شماره راهنما :
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
20.
دیداری شنیداری فارسی
دیداری شنیداری فارسی[لوح فشرده]
عنوان :آموزش ‭SPSS 11.0 for Windows‬لوح فشرده
ناشر :انیاک.
شماره راهنما :
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
تاریخچه جستجوافزودن به کتابخانه شخصینمایش رکوردهای انتخابیدانلود رکوردهای انتخابیبازگشت
ذخیره چاپ یا ارسال نتایج جستجو
 
به منظور ذخیره، چاپ یا ارسال نتایج جستجو، محدوده رکوردهای مورد نظر را از طریق فیلد انتخاب رکوردهای جستجو تعیین نمائید
ذخيره يا چاپ نتايج جستجو