نمایش مختصر - فهرستگان یکپارچه پژوهشی و آموزشی کشاورزی
صفحه آماده است.
نوع مدرک
موضوعات مرتبط
گندم ( ۲۶۸۳ )
کشاورزی ( ۲۶۳۴ )
اصلاح ( ۲۴۳۲ )
کشت ( ۲۴۱۲ )
آفت ( ۲۴۰۵ )
پژوهش ( ۱۸۵۱ )
پدیدآوران مرتبط
ناشران مرتبط
بی نا ( ۱۴۵۳ )
واحدهای مرتبط
مورد جستجو : ‫(نوع مدرک:گزارشات نهایی‬)
نام پایگاه : سرور مرکزی
تعداد نتایج : ۵۵۶۳۳ رکورد از ۲۶۴۹۵۷ رکورد
تعداد رکوردها
مرتب سازی بر اساس
و
عملکرد قبلی غیر فعال استقبلی20 تای بعدی برای نمایش محدوده بعدی است
انتخاب: تمامی موارد | هیچکدام
1.
گزارشات نهایی
گزارشات نهایی[طرح تحقیقاتی]
عنوان :مکمل غذایی طیور با نام رزن
پدیدآور :رزاقی، کیوان
شماره راهنما :
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
2.
گزارشات نهایی
گزارشات نهایی[طرح تحقیقاتی]
عنوان :فرآورده ازدیاد درخت صنوبر
پدیدآور :رزاقی، کیوان
شماره راهنما :
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
3.
گزارشات نهایی
گزارشات نهایی[طرح تحقیقاتی]
عنوان :دستگاه کارنده سیر
پدیدآور :بختیاری، محمدرضا
شماره راهنما :
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
4.
گزارشات نهایی
گزارشات نهایی[طرح تحقیقاتی]
عنوان :دستگاه دسته‌بندی (سورتینگ) چرخشی سیب‌زمینی
پدیدآور :بختیاری، محمدرضا
شماره راهنما :
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
5.
گزارشات نهایی
گزارشات نهایی[طرح تحقیقاتی]
عنوان :ساخت دستگاه سمپاش نواری برای محصولات ردیفی
پدیدآور :بختیاری، محمدرضا
شماره راهنما :
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
6.
گزارشات نهایی
گزارشات نهایی[طرح تحقیقاتی]
عنوان :دستگاه کمبینات عملیات داشت زراعتهای مکانیزه
پدیدآور :بختیاری، محمدرضا
شماره راهنما :
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
7.
گزارشات نهایی
گزارشات نهایی[طرح تحقیقاتی]
عنوان :تهیه کمپوست از آزولا و کاه برنج
پدیدآور :رضوی‌پور، تیمور
شماره راهنما :
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
8.
گزارشات نهایی
گزارشات نهایی[طرح تحقیقاتی]
عنوان :فرآیند ساخت نوشابه از شیره خرما
پدیدآور :سلاجقه، فرشته
شماره راهنما :
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
9.
گزارشات نهایی
گزارشات نهایی[طرح تحقیقاتی]
عنوان :دستگاه درجه‌بندی بذر برنج
پدیدآور :صبوری، صمد
شماره راهنما :
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
10.
گزارشات نهایی
گزارشات نهایی[طرح تحقیقاتی]
عنوان :تهیه نوعی کمپوست (کود آلی گیاهی) به نام رایس کمپوست
پدیدآور :رضوی‌پور کومله، تیمور
شماره راهنما :
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
11.
گزارشات نهایی
گزارشات نهایی[طرح تحقیقاتی]
عنوان :تولید سم حشره‌کش بیولوژیک با کولوویروس کرم غده سیب‌زمینی (بید سیب‌زمینی)
پدیدآور :دزیائیان، احمد
شماره راهنما :
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
12.
گزارشات نهایی
گزارشات نهایی[طرح تحقیقاتی]
عنوان :تهیه نوعی کمپوست (کود آلی گیاهی) به نام آزو کمپوست
پدیدآور :رضوی‌پور کومله، تیمور
شماره راهنما :
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
13.
گزارشات نهایی
گزارشات نهایی[طرح تحقیقاتی]
عنوان :ماشین ردیف‌کار بادام‌زمینی تیلری
پدیدآور :علیزاده، محمدرضا
شماره راهنما :
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
14.
گزارشات نهایی
گزارشات نهایی[طرح تحقیقاتی]
عنوان :ساخت دستگاه خشک‌کن مخزنی مطبق برای آلو
پدیدآور :چاجی، حسین
شماره راهنما :
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
15.
گزارشات نهایی
گزارشات نهایی[طرح تحقیقاتی]
عنوان :طراحی و ساخت خشک‌کن کابینتی زرشک
پدیدآور :چاجی، حسین
شماره راهنما :
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
16.
گزارشات نهایی
گزارشات نهایی[طرح تحقیقاتی]
عنوان :ماشین تقسیم و چانه‌کن توام خمیر نان
پدیدآور :مهدی‌نیا، عباس
شماره راهنما :
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
17.
گزارشات نهایی
گزارشات نهایی[طرح تحقیقاتی]
عنوان :ساخت وسیله جمع آوری (کولکتوز) تخم پشه شیر و نومیده
پدیدآور :رجبی‌پور، فرهاد
شماره راهنما :
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
18.
گزارشات نهایی
گزارشات نهایی[طرح تحقیقاتی]
عنوان :طراحی و ساخت پیازکار دو ردیفه زعفران
پدیدآور :سعیدی‌راد، محمدحسین
شماره راهنما :
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
19.
گزارشات نهایی
گزارشات نهایی[طرح تحقیقاتی]
عنوان :طراحی و ساخت خشک‌کن بستر سیال ارتعاشی با قابلیت تغییر فرکانس ارتعاش طبق برای زرشک خشک شسته شده
پدیدآور :چاجی، حسین
شماره راهنما :
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
20.
گزارشات نهایی
گزارشات نهایی[طرح تحقیقاتی]
عنوان :ساخت غربال سن‌گیر مخزن کمباین ‭Class F68‬
پدیدآور :مهدی‌نیا، عباس
شماره راهنما :
مرکز :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
تاریخچه جستجوافزودن به کتابخانه شخصینمایش رکوردهای انتخابیدانلود رکوردهای انتخابیبازگشت
ذخیره چاپ یا ارسال نتایج جستجو
 
به منظور ذخیره، چاپ یا ارسال نتایج جستجو، محدوده رکوردهای مورد نظر را از طریق فیلد انتخاب رکوردهای جستجو تعیین نمائید
ذخيره يا چاپ نتايج جستجو